Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής πολιτικής ήταν απαραίτητο ο Δήμος Σιντικής, ν’ αποκτήσει ταυτότητα μέσα από ένα λογότυπο, το οποίο  θα προβάλλει τη θετική εικόνα του τόπου μας και  ταυτόχρονα θα αντανακλά την ιστορική, πολιτιστική, πνευματική και φυσική  του διαδρομή.

Το επίσημο λογότυπο του Δήμου Σιντικής, αποτυπώνει σχεδιαστικά, με τρόπο λιτό, σύγχρονο και καλαίσθητο τη συνολική εικόνα του και τα κορυφαία συγκριτικά του πλεονεκτήματα.

Έτσι προβάλλονται έμμεσα η ιστορία και τα μνημεία (βυζαντινό κάστρο Σιδηροκάστρου, Οχυρά «Γραμμής Μεταξά»), ο φυσικός ανεξάντλητος πλούτος (υγρότοπος Κερκίνης, ορεινοί όγκοι, ιαματικές πηγές, νεροβούβαλοι κ.α.), οι εκκλησίες και τα μοναστήρια κλπ