Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50 €) ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στις 12/09/2018, ημέρα Τετάρτη και έως τις 11:30 π.μ. στην επιτροπή διαγωνισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σιδηροκάστρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2323028405. Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.