Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής για το έτος 2019-2020» που θα περιλαμβάνει όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου, του Δήμου Σιντικής που βρίσκονται στα δημοτικά του διαμερίσματα ,μέχρι του συνολικού ποσού των 7.803,00€, σας καλεί να καταθέσετε κλειστή προσφορά έως την Πέμπτη 18-04-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Για την πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ. Για την τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ.