Δείτε εδώ το κείμενο της πρόσκλησης. Για την Τεχνική Έκθεση-Προδιαγραφές πατήστε εδώ.