Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων από το Αγρόκτημα Καπνοφύτου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 10η Νοεμβρίου 2022, την ίδια ημέρα και ώρα.

Για να δείτε τη Διακήρυξη και τους όρους, πατήστε: εδώ