Οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής θα προβούν στη διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Βυρώνειας και του Δημοτικού Σχολείου Νέου Πετριτσίου. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50€) για το δημοτικό σχολείο Πετριτσίου και δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά (10,50€) για το Γυμνάσιο-Λύκειο Βυρώνειας, ανα μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελέι ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 1η Σεπτεμβρίου 2017. (Πρόσκληση Βυρώνειας , Πρόσκληση Πετριτσίου)