Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ : Εκτίθεται σε  πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ, όπως αυτοί εμφανίζονται επί του χάρτου των ετήσιων παραδοσιακών πανηγύρεων Σιδηροκάστρου και Ροδόπολης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις  26 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00′ π.μ. και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 27 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00′ π.μ.,  με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ