Με την υπ’ αριθ. 74/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιντικής, ακυρώνεται η προγενέστερη απόφαση 71/2018 με την οποία είχαν καθοριστεί οι όροι του διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Συντήρησης Πρασίνου» και κατ’ επέκταση ο ίδιος ο διαγωνισμός. Με νεότερη απόφαση που θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα, ο διαγωνισμός θα δημοπρατηθεί με νέους όρους.

Δείτε εδώ την απόφαση.