Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 4.458,66 τ.μ., 2.959,65 τ.μ., 2.730,73 τ.μ. και 44.332,00 τ.μ. από τα με αριθμ. 18 και 826 κοινόχρηστα τεμάχια του αγροκτήματος Καπνοφύτου, ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 30η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 έως 12.00 στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι:

Τεμάχιο Έκταση (τ.μ.) Πρώτη προσφορά
18 4.458,66 44,58€/έτος
18 2.959,65 29,59€/έτος
18 2.730,73 27,30€/έτος
826 44.332,00 443,32€/έτος

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Τεμάχιο Έκταση (τ.μ.) Εγγυητική Επιστολή
18 4.458,66 4,46€
18 2.959,65 2,96€
18 2.730,73 2,73€
826 44.332,00 44,33€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη.