Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία, η υλοτόμηση ατόμων αγριολεύκης και πλατάνου που φύονται εντός της απαιτούμενης ζώνης επέμβασης δίπλα στην κοίτη του ποταμού Μπίστριτσα, (στις Τ.Κ. Αγκίστρου και Προμαχώνα του Δήμου Σιντικής (κοίτη Μπίστριτσας).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30’ π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιντικής.

Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί την 27η  Ιουλίου 2020, την ίδια ώρα, και στον ίδιο χώρο.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 399,10 €. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 39,91 €. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στα γραφεία του Δήμου (Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας τηλ. 2323350242) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διακήρυξη Δημ. για ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ – όροι