Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δύο (2) χώρων (εφεξής μίσθια) εντός της περιμέτρου της δομής «Κλειδιού» για τη λειτουργία δύο (2) καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εκ των οποίων το ένα θα λειτουργεί ως mini market με δυνατότητα πώλησης οπωρολαχανικών και το άλλο ως κυλικείο, με ωράριο λειτουργίας από τις 09:00 έως τις 16:00, Δευτέρα έως Παρασκευή χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα λειτουργίας και το Σάββατο κατά τις ώρες 09:00 – 14:00, εφόσον το επιθυμούν οι ιδιοκτήτες. Τα ως άνω καταστήματα θα λειτουργούν υπό τη μορφή τροχήλατων συρόμενων καταστημάτων μέγιστου μήκους 6 μέτρων και μέγιστου πλάτους 4 μέτρων έκαστο, και θα πρέπει να είναι αυτόνομα όσον αφορά την ηλεκτροδότηση, την ύδρευση, την αποχέτευση, την πυρασφάλεια καθώς δεν θα μπορούν να υποστηριχθούν από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της δομής, ως εξής:

          Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ και σε περίπτωση που αποβεί άγονος, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό του θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ στον ίδιο χώρο, για το σύνολό του ή για το τμήμα που απέβη άγονος.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των εκατό  (100,00) ευρώ μηνιαίως για κάθε μίσθιο.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους  10,00 €  (δέκα ευρώ) για συμμετοχή στη δημοπρασία κάθε μισθίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό από την ιστοσελίδα του Δήμου  (www.sidiki.gr), και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ την διακήρυξη.