Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των σχολικών κλήρων οικισμού Ομαλού και συγκεκριμένα για τα τεμάχια: 1) 7 (συνολικής έκτασης 3.500 τ.μ.), 2) 71 (συνολικής έκτασης 10.188 τ.μ.), 3) 425 (συνολικής έκτασης 5.500 τ.μ.) και 4) 537 (συνολικής έκτασης 2.812 τ.μ.). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30′ μ.μ. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ  22,00 στρέμματα = 330,00 € ετησίως).  Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριάντα τριών ευρώ (33,00 €),  (330,00 €  Χ 10% = 33,00 €).

Διαβάστε εδώ: Όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας.