Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του ισόγειο χώρου (κυλικείου), του Κλειστού Γυμναστηρίου Σιδηροκάστρου, εμβαδού είκοσι πέντε  τετραγωνικών μέτρων (25 τ.μ.), με τον περιβάλλοντα χώρο συνολικού εμβαδού 12 τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Δέκου 4.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου την 16η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ ετησίως (240,00 €/έτος), ήτοι είκοσι ευρώ μηνιαίως (20,00 € / μήνα)   και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους είκοσι τεσσάρων ευρώ (24,00) €.

  Διακήρυξη-όροι-κλειστό γυμναστήριο