Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση τμημάτων από τα υπ’ αριθμ. 239 ζ, 954 β, 687δ και 797 κοινόχρηστα τεμάχια  του αγροκτήματος Αγκίστρου, συνολικού   εμβαδού 584.329,00  τ.μ., ως εξής:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 22η Ιουνίου 2021 την ίδια ημέρα και ώρα.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2323350232-203 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.