Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των σχολικών κλήρων του οικισμού Σχιστολίθου:
Αριθ. τεμαχίου Έκταση Αγρόκτημα
52 11.825 τ.μ Σχιστολίθου
248 7.625   τ.μ Σχιστολίθου
249 2.500   τ.μ Σχιστολίθου
290 8.688   τ.μ Σχιστολίθου
ΣΥΝΟΛΟ 30.638 τ.μ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30′ π.μ. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ  30,638 στρέμματα = 459,57 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών  (45,96 €),  (459,57 €  Χ 10% = 45,96 €). Διαβάστε εδώ: Όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας Σχολικού Κλήρου Σχιστόλιθου.