Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  του δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την  υλοτομία των καμένων δένδρων Πεύκης εντός της έκτασης που λειτουργούν τα Λουτρά Σιδηροκάστρου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 31η Οκτωβρίου 2019 την ίδια ημέρα και ώρα.

        Η τιμή εκκίνησης (ελάχιστο όριο προσφοράς), προσδιορίζεται όπως :

  1. Χοντρή στρογγύλη (τεχνική) ξυλεία Τραχείας Πεύκης μεγάλου μήκους 2μ. και άνω και μέσης διαμέτρου 20 εκ και άνω: 11,00€/κ.μ..
  2. Καυσόξυλα κωνοφόρων μέσης έμφλοιας διαμέτρου από 6 εκ εως 40 εκ. και μήκος 1,20 έως 1,50: 2,25 €/χ.κ.μ

     Ο όγκος της προς υλοτόμηση ξυλείας σύμφωνα με το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου είναι ενδεικτικός και εκτιμάται σε 376,29 m3 ιστάμενων καμένων δέντρων.

Ο τελικός όγκος της υλοτομημένης ξυλείας θα ογκομετρηθεί και θα προσδιορισθεί από το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου με το πέρας κοπής των δέντρων, και θα αποτελέσει το τελικό προϊόν της εκποίησης.   

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της τιμής εκκίνησης (ελάχιστο όριο προσφοράς) κατά 0,10 € τουλάχιστον και κάθε επόμενη ανώτερη της προηγούμενης κατά 0,10 € τουλάχιστον.

     Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους:

Α.    11,00 € / Κ.Μ.  Χ 150 m3 = 1650,00€ X 10% = 165 €

Β.      2,25 € / Χ.Κ.Μ. Χ 226,29 m3 = 509,25€ X 10% = 50,92. €

    ΣΥΝΟΛΟ εγγύησης (Α+Β) = 215,92 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sidiki.gr και από το Δημαρχείο Σιντικής, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής

  Δείτε εδώ τη διακήρυξη.