Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης Χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (1.479 τ.μ.) από το υπ’ αριθμ. 3505 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου την 27η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00’ π.μ. έως 11.00’ π.μ. Σε περίπτωση που η δημοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη Πέμπτη  στις 4.10.2018 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των Δεκαπέντε (15) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως:

15 € Χ 1.479 τ.μ. = 22,18 € ετησίως  (Είκοσι Δύο  ευρώ και Δεκαοκτώ λεπτά ετησίως)

Το μίσθωμα επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6 %.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριών (3) Ευρώ

Δείτε εδώ το κείμενο της διακήρυξης.