Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση η εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης: α) 989,55 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 7 τεμάχιο, και β) 98,74 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 762 τεμάχιο του αγροκτήματος Ακριτοχωρίου, για κτηνοτροφική χρήση. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30′ μ.μ. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (1.088,29 τ.μ. = 1,09 στρέμματα Χ 15,00 € = 16,35 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους ενος ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών  (1,64  €),  (16,35 €  Χ 10% = 1,64 €).

Διαβάστε εδώ: Διακήρυξη – όροι