Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ, κος Χρήστος Παππάς, ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση τεσσάρων (4) δωματίων με εμβαδόν 48 τ.μ. για λειτουργία τμήματος μασάζ (χώρος ευεξίας), στον ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου «ΠΗΓΗ», αρ. κτιρίου 2, ως εξής: Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και διεξαχθεί την Παρασκευή 15.09.2017 και ώρα 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ. στα γραφεία της ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ στον 3ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Σιδηροκάστρου. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί στις 22.09.2017 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση. Ως πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 1.210,00 €. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 1.452,00 €. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΟΕΔΡΟΥ