Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή του Δήμου Σιντικής» ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με τις εξής ειδικότητες: Ένα (1) άτομο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ένα (1) άτομο ΤΕ Λογιστικού. Διαβάστε: Παράρτημα Ανακοινώσεων ,  Ανακοίνωση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου.