Ανακοίνωση με αριθ. ΣΟΧ3/2023

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ