Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στον Δήμο Σιντικής.

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Δήμο Σιντικής συνολικής δαπάνης 24000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΙ», µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350220) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Παρασκευή  7/2/2020 (13.00 μμ).

*Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών έως τις 11/02/2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Δείτε εδώ τις προδιαγραφές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη ήχου και φωτισμού για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στον Δήμο Σιντικής από το Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.»

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής, κος Αριστείδης Παπαδόπουλος, αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Δήμο Σιντικής συνολικής δαπάνης 24000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΙ», µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350220) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Τετάρτη 27/2/2019 (13.00 μμ).

Δείτε εδώ τις προδιαγραφές υπηρεσιών ήχου και φωτισμού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών συντήρησης πρασίνου του γηπέδου Σιδηροκάστρου.

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του χλοοτάπητα του Γηπέδου Σιδηροκάστρου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.

Καλούμε, λοιπόν, όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» , µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350220) ή µέσω email (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Δευτέρα 11/6/2018.

Λεπτομέρειες των εργασιών ανάθεσης περιγράφονται στην επισυναπτόμενη μελέτη.

Πρόσκληση συντήρησης γηπέδου, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.»

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Δήμο Σιντικής συνολικής δαπάνης 17.000 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΙ», µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350220) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Παρασκευή 25/5/2018.

  Προδιαγραφές υπηρεσιών ηχου και φωτισμού_2018

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισόγειου χώρου (κυλικείου) του Κλειστού Γυμναστηρίου Σιδηροκάστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του ισόγειο χώρου (κυλικείου), του Κλειστού Γυμναστηρίου Σιδηροκάστρου, εμβαδού είκοσι πέντε  τετραγωνικών μέτρων (25 τ.μ.), με τον περιβάλλοντα χώρο συνολικού εμβαδού 12 τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Δέκου 4.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου την 16η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ ετησίως (240,00 €/έτος), ήτοι είκοσι ευρώ μηνιαίως (20,00 € / μήνα)   και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους είκοσι τεσσάρων ευρώ (24,00) €.

  Διακήρυξη-όροι-κλειστό γυμναστήριο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φυσικών φτερών Αντιπτέρισης.

 

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια φυσικών φτερών Αντιπτέρισης για τις ανάγκες διοργάνωσης των διεθνών τουρνουά Αντιπτέρισης που θα διοργανωθούν στο ΔΑΚ Σιδηροκάστρου.

Η ποσότητα των φτερών ανέρχεται στις 291 συσκευασίες σωλήνα των  12 τεμ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7000 € (με το ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή  16/3/2018 µέσω FAX (2323350220) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια των παρακάτω υλικών επισκευής και συντήρησης αθλητικών κτιριακών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό υλικό) συνολικής αξίας 5000 € (με το ΦΠΑ) και σας καλεί, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, να αποστείλετε την προσφορά σας άμεσα µέσω FAX (2323350220) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr), μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Διαβάστε εδώ: Πρόσκληση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, Προδιαγραφές ηλεκτρολογικού υλικού.

Διαγωνισμός για κάλυψη ήχου και φωτισμού (Α.Πο.Δρα.Σι.)

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Δήμο Σιντικής συνολικής δαπάνης 9000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΙ», µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350250) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Τετάρτη 18/10/2017. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να προσκομίσουν Ποινικό Μητρώο, Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή αν είναι εταιρεία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία. Πρόσκληση υπηρεσιών ηχου και φωτισμού – 6-9-2017