Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των 10.000 κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου.

Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Σιντικής απαρτίζεται από 7 μέλη (5 από συμπολίτευση και 2 από αντιπολίτευση) :

 • Άνθιμος Γεωργιάδης (Πρόεδρος)
 • Γεώργιος Παρίσης
 • Θεόδωρος Λόκας
 • Γεώργιος Τσίντσιος
 • Αντώνιος Ζλατίντσης
 • Αθανάσιος Κέππας
 • Οδυσσέας Μπακούρας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Ευθύμιος Ζλατίντσης
 • Παναγιώτης Σαββίδης
 • Κυριάκος Μαυροφρύδης
 • Αθανάσιος Μελαδίνης