Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένα σημαντικό θεσμοθετημένο όργανο με στόχο να σφυρηλατήσει την ενότητα στους στόχους και στη λύση των προβλημάτων ενός δήμου. Δίνει ένα βήμα στους κοινωνικούς εταίρους, στους φορείς αλλά και στους απλούς δημότες, για να μπορoύν από κοινού με τη Δημοτική Αρχή να καταγράφουν και να δρομολογούν λύσεις στα μικρά και μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Συγκροτείται σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 χιλιάδες κατοίκους, με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.

Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως :

 • Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
 • Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
 • Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
 • Των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
 • Των ενώσεων και συλλόγων γονέων
 • Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
 • Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
 • Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 • Των τοπικών συμβουλίων νέων
 • Δημότες

Στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  του δήμου Σιντικής προεδρεύει ο δήμαρχος Φώτιος Δομουχτσίδης και συμμετέχουν εκπρόσωποι των παρακάτω τοπικών, συλλογικών φορέων :

 • Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδοχωρίου
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Χορτερού
 • Σύλλογος Ποντίων Σιδηροκάστρου
 • Σύλλογος Μελενίκων
 • Αθλητικός Σύλλογος «Το Κάστρο»
 • Αθλητικός Σύλλογος «Δίας»
 • «Εθνικός» Σιδηροκάστρου
 • Ένωση Επαγγελματιών Σιδηροκάστρου
 • Εμπορικός Σύλλογος Σιδηροκάστρου
 • Όμιλος Προβληματισμού
 • Λαογραφικό Σύλλογος Αγκίστρου
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Κατσανούσας
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Κερκίνης
 • Αθλητικός Σύλλογος «Ολυμπιακός» Ροδόπολης
 • Σύλλογος Γυναικών Άνω Ποροίων
 • Αθλητικός Σύλλογος Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Βαμβακοφύτου
 • Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου Πετριτσίου
 • Σύλλογος Σταρτσοβιτών και Φίλων  «Ο Άγιος Μηνάς»
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Βυρώνειας
 • Σύλλογος Γονέων 3ου Δημοτικού Σχολείου Σιδηροκάστρου
 • Σύλλογος Παφραίων Σιδηροκάστρου