⇐ Επιλέξτε από το μενού αριστερά της οθόνης.

Πληροφορίες για το έργο των τριών Επιτροπών (Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης) που προβλέπει η νομοθεσία. Ενημερωθείτε για τα θέματα των συνεδριάσεων και τις αποφάσεις που λαμβάνονται.