Γραφείο Δημάρχου
+30 2323 3 50200
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
+30 2323 3 50201
Ειδικοί Συνεργάτες (Γεώργιος Καρβούνης Τρύφων Μηλιάδης, Έφη Κωνσταντινίδου, Χρήστος Χαραλαμπίδης, Στέφανος Τσαβέας)
+30 2323 3 50241, +30 2323 3 50245, +30 2323 3 50203, +30 2323 3 50253, +30 2323 3 50206
Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Χρήστος Κελεσίδης)
+30 2323 3 50209
Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών
+30 2323 3 50230
Γραφείο Αντιδημάρχου Διοικητικών Θεμάτων
+30 2323 3 50210
Γραφείο Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, Προστασίας, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
+30 2323 3 50240
Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων
+30 2323 3 50240
Γραφείο Αντιδημάρχου Κερκίνης (Ροδόπολη)
+ 2327 3 50101
Γραφείο Αντιδημάρχου Πετριτσίου (Νέο Πετρίτσι)
+30 2323 3 50412
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
+30 2323 3 50224

⊃ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Ευαγγελία Καλοπούλου) evikalopoulou@sidiki.gr
+30 2323 3 50211
Άδειες Καταστημάτων (Δήμητρα Πανταζή)
+30 2323 3 50271
Γραμματεία Δημάρχου (Τσαλπάζη Θεοπούλα)
+30 2323 3 50200
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (Μαρία Κεσόγλου) dsymvoulio@sidiki.gr
+30 2323 3 50224
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής (Ελένη Κοτρίδου) kotridou@sidiki.gr
+30 2323 3 50232
Γραφείο Προσωπικού - Μισθοδοσίας (Αφροδίτη Μπιζέκη & Λίτσα Μουλαγιαννιού)
+30 2323 3 50212
Δημοτολόγια - Μητρώα Αρρένων (Στέλλα Καλοπούλου) s.kalopoulou@sidiki.gr
+30 2323 3 50222
Δημοτολόγια - Μητρώα Αρρένων (Ευσεβία Ζωηρού) zoirou@sidiki.gr
+30 2323 3 50217
Πρωτόκολλο (Δήμητρα Πανταζή)
+30 2323 3 50271
Ληξιαρχείο (Σύρμω Χαλίλη) lix_sid@sidiki.gr
+30 2323 3 50214
Ληξιαρχείο Προμαχώνα (Ελένη Κοτρίδου) kotridou@sidiki.gr
+30 2323 3 50232
Γραφείο Προγραμματισμού & Μηχανοργάνωσης (Νίκος Παναγιωτόπουλος) panagiotopoulos@sidiki.gr
+30 2323 3 50219
Φάξ Διοικητικών Υπηρεσιών
+30 2323 0 28867

⊃ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Όλγα Κοσμίδου)
+30 2323 3 50235
Γραφείο Προμηθειών (Ταρσή Καριοφυλλόγλου και Νίκος Γρηγοριάδης)
+30 2323 3 50234 & +30 2323 3 50237
Εισπράκτορες (Αναστασία Παπαδοπούλου)
+ 30 2323 3 50236
Γραφείο Εσόδων - ΤΑΠ (Πέτρος Διόδου)
+30 2323 3 50233
Γραφείο Εξόδων - Λογιστήριο (Γεώργιος Τζιλερίδης, Ευαγγελία Τσίμα και Γεωργία Σιάρκου)
+30 2323 3 50228, +30 2323 3 50225, +30 2323 3 50231
Ταμείο (Σοφία Αντωνίου)
+30 2323 3 50226

⊃ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας (Ιωάννης Χατζόπουλος)
+30 2323 3 50244
Πολιτικοί Μηχανικοί (Εμμανουέλα Σούρβου)
+30 2323 3 50243
Μηχανολόγος-Μηχανικός (Κωνσταντίνος Αθελόγου)
+30 2323 3 50255
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (Φίλιππος Καραντζούλης)
+30 2323 3 50242
Διοικητική Υποστήριξη (Μάγδα Χοτζούδη)
+30 2323 3 50247

⊃ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διεύθυνση Πολεοδομικού Γραφείου
+30 2323 3 50245

⊃ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κοινωνική Λειτουργός (Δέσποινα Κουρδούπαλου)
+30 2323 0 22524 & +30 2323 3 50287

⊃ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΕΣ

Κερκίνης (Ροδόπολη)
+30 2327 3 50100 & +30 2327 3 50101
Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης (Αμαλία Καραϊλανίδου)
+30 2327 3 50119 |ΦΑΞ: 2327 0 28059
Πετριτσίου (Νέο Πετρίτσι)
+30 2323 3 50400
Ληξειαρχείο Πετριτσίου (Νέο Πετρίτσι)
+30 2323 0 28405 | ΦΑΞ: 2323 0 28409

⊃Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Κ.Ε.Π. Σιδηροκάστρου
+30 2323 3 50100
Κ.Ε.Π. Ροδόπολης
+30 2327 0 28050
Κ.Ε.Π. Νέου Πετριτσίου
+30 2323 0 28405
Κ.Ε.Π. Αγκίστρου
+30 2323 3 50510

⊃ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής
+30 2323 3 50246
Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιδηροκάστρου
+30 2323 0 25766
Μαθητική Εστία Σιδηροκάστρου
+30 2323 0 22279
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κάτω Πορροίων
+30 2327 0 23223

⊃ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ι.Κ.Α. Σιδηροκάστρου
+30 2323 3 50281 & +30 2323 3 50282
Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων (Σιδηρόκαστρο)
+30 2323 3 50283
Κέντρο Δια βίου Μάθησης
+30 2323 110238
Υποθηκοφυλακείο Σιντικής
+30 23230 23164