Γραφείο Δημάρχου
+30 2323 3 50200
Ειδικοί Συνεργάτες (Ιάκωβος Ιακωβίδης. Γεώργιος Καρβούνης, Εφη Κωνσταντινίδου, Χρήστος Χαραλαμπίδης)
+30 2323 3 50203 & +30 2323 3 50204
Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Χρήστος Κελεσίδης)
+30 2323 3 50209
Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών
+30 2323 3 50230
Γραφείο Αντιδημάρχου Διοικητικών Θεμάτων
+30 2323 3 50210
Γραφείο Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, Προστασίας, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
+30 2323 3 50270
Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων
+30 2323 3 50240
Γραφείο Αντιδημάρχου Κερκίνης (Ροδόπολη)
+ 2327 3 50101
Γραφείο Αντιδημάρχου Πετριτσίου (Νέο Πετρίτσι)
+30 2323 3 50412
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
+30 2323 3 50224

⊃ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Όλγα Κοσμίδου)
Άδειες Καταστημάτων (Δήμητρα Πανταζή)
+30 2323 3 50271
Γραμματεία Δημάρχου (Τσαλπάζη Θεοπούλα)
+30 2323 3 50200
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (Ευαγγελία Καλοπούλου)
+30 2323 3 50224
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής (Βασιλική Κωνσταντινίδου)
+30 2323 3 50232
Γραφείο Προσωπικού - Μισθοδοσίας (Αφροδίτη Μπιζέκη & Λίτσα Μουλαγιαννιού)
+30 2323 3 50212
Δημοτολόγια - Μητρώα Αρρένων (Στέλλα Καλοπούλου) s.kalopoulou@sidiki.gr
+30 2323 3 50221
Δημοτολόγια - Μητρώα Αρρένων (Ευσεβία Ζωηρού) zoirou@sidiki.gr
+30 2323 3 50217
Πρωτόκολλο (Ελένη Κοτρίδου) kotridou@sidiki.gr
+30 2323 3 50223
Ληξιαρχείο (Σύρμω Χαλίλη) lix_sid@sidiki.gr
+30 2323 3 50214
Φάξ Διοικητικών Υπηρεσιών
+30 2323 0 28867

⊃ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Γεωργία Σιάρκου)
+30 2323 3 50211
Γραφείο Προμηθειών (Ταρσή Καριοφυλλόγλου και Σοφία Αντωνίου)
+30 2323 3 50234
Εισπράκτορες (Αναστασία Παπαδοπούλου)
+ 30 2323 3 50236
Γραφείο Εσόδων - ΤΑΠ (Πέτρος Διόδου)
+30 2323 3 50233
Γραφείο Εξόδων - Λογιστήριο (Γεώργιος Τζιλερίδης και Ευαγγελία Τσίμα)
+30 2323 3 50228 και +30 2323 3 50225
Ταμείο (Μάρθα Στάμου)
+30 2323 3 50226

⊃ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας (Ιωάννης Χατζόπουλος)
+30 2323 3 50244
Πολιτικοί Μηχανικοί (Δημήτρης Ακριτίδης)
+30 2323 3 50241
Μηχανολόγος-Μηχανικός (Κωνσταντίνος Αθελόγου)
+30 2323 3 50255
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (Φίλιππος Καραντζούλης)
+30 2323 3 50242

⊃ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διεύθυνση Πολεοδομικού Γραφείου (Σάββας Κοσμίδης)
+30 2323 3 50245

⊃ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κοινωνική Λειτουργός (Δέσποινα Κουρδούπαλου)
+30 2323 0 22524 & +30 2323 3 50287

⊃ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΕΣ

Κερκίνης (Ροδόπολη)
+30 2327 3 50100 & +30 2327 3 50101
Δημοτολόγιο Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης
+30 2327 3 50119 |ΦΑΞ: 2327 0 28059
Πετριτσίου (Νέο Πετρίτσι)
+30 2323 3 50400
Ληξειαρχείο Πετριτσίου (Νέο Πετρίτσι)
+30 2323 0 28405 | ΦΑΞ: 2323 0 28409

⊃Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Κ.Ε.Π. Σιδηροκάστρου
+30 2323 3 50100
Κ.Ε.Π. Ροδόπολης
+30 2327 0 28050
Κ.Ε.Π. Νέου Πετριτσίου
+30 2323 0 28405
Κ.Ε.Π. Αγκίστρου
+30 2323 3 50510

⊃ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής
+30 2323 3 50246
Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιδηροκάστρου
+30 2323 0 25766
Μαθητική Εστία Σιδηροκάστρου
+30 2323 0 22279
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κάτω Πορροίων
+30 2327 0 23223

⊃ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ι.Κ.Α. Σιδηροκάστρου
+30 2323 3 50281 & +30 2323 3 50282
Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων (Σιδηρόκαστρο)
+30 2323 3 50283
Κέντρο Δια βίου Μάθησης
+30 2323 110238
Υποθηκοφυλακείο Σιντικής
+30 23230 23164