Για την περίοδο 2014-2019 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιντικής, αποτελείται από τα παρακάτω μέλη :

 • Αβραμίδης Αναστάσιος (Δ.Ε. Σιδηροκάστρου)
 • Αθανασιάδης Αναστάσιος  (Δ.Ε Κερκίνη)  
 • Αλεξίου Αθανάσιος (Δ.Ε. Σιδηροκάστρου)
 • Γεωργιάδης Άνθιμος (Δ.Ε. Αγκίστρου)
 • Δεβετζής Εμμανουήλ (Δ.Ε. Κερκίνης)
 • Δεμερτζής Νικόλαος (Δ.Ε. Σιδηροκάστρου)
 • Ζαπρίδης Ευστάθιος (Δ.Ε. Κερκίνης)
 • Ζλατίντσης Αντώνιος (Δ.Ε. Πετριτσίου)
 • Ζλατίντσης Ευθύμιος (Δ.Ε. Πετριτσίου)
 • Ιντζές Νικόλαος (Δ.Ε. Σιδηροκάστρου)
 • Καραβασιλείου Σάββας (Δ.Ε Προμαχώνα)
 • Κέππας Αθανάσιος (Δ.Ε. Σιδηροκάστρου)
 • Κορωνίδης Παύλος (Δ.Ε. Σιδηροκάστρου)
 • Λεωνάκης Λεωνίδας (Δ.Ε Σιδηροκάστρου)
 • Λόκας Θεόδωρος (Δ.Ε Σιδηροκάστρου)
 • Λούγγος Ζήσης (Δ.Ε. Πετριτσίου)
 • Μαυροφρύδης Κυριάκος (Δ.Ε. Σιδηροκάστρου)
 • Μελαδίνης Αθανάσιος (Δ.Ε. Σιδηροκάστρου)
 • Μπακούρας Οδυσσέας (Δ.Ε Σιδηροκάστρου)
 • Νικηφόρου Κωνσταντίνος (Δ.Ε Κερκίνης)
 • Νικολάου Λεωνίδας (Δ.Ε. Πετριτσίου)
 • Παρίσης Γεώργιος (Δ.Ε. Σιδηροκάστρου)
 • Πασχαλίδης Θεόδωρος (Δ.Ε. Πετριτσίου)
 • Σαββίδης Παναγιώτης (Δ.Ε  Αχλαδοχωρίου)
 • Σιδηρόπουλος Σάββας (Δ.Ε Πετριτσίου)
 • Τσίντσιος Γεώργιος (Δ.Ε Σιδηροκάστρου)
 • Φυταγκουρίδου Όλγα  (Δ.Ε Κερκίνης)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόεδρος: Σάββας Σιδηρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Οδυσσέας Μπακούρας
Γραμματέας: Νικόλαος Ιντζές