ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΡΟΔΗ

Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Ποιότητας Ζωής Πολίτη και Προστασίας Περιβάλλοντος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΝΤΖΕΣ

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΠΡΙΔΗΣ

  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Καθαριότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ

  Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πολιτικής Προστασίας

  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Πετριτσίου

   ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΟΣ

   Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικής Μέριμνας

   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ

   Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοιμητηρίων