ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΑΚΗΣ

Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Ποιότητας Ζωής Πολίτη και Προστασίας Περιβάλλοντος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΝΤΖΕΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Καθαριότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

  Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Διοικητικών και Κοινωνικών Θεμάτων

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ

   Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πολιτικής Προστασίας

   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΠΡΙΔΗΣ

   Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κερκίνης

   ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

   Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Πετριτσίου

    ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΟΣ

    Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικής Μέριμνας

    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ

    Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοιμητηρίων