ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΠΡΙΔΗΣ

Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΛΑΤΙΝΤΣΗΣ

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Πετριτσίου

  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΑΚΗΣ

  Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Ποιότητας Ζωής και Αθλητισμού

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

   Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κερκίνης

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

   Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Δ.Ε. Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου & Προμαχώνα

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ

    Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΟΣ

    Άμισθος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

    ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

    ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

    Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης & Κέντρου Κοινότητας

     ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ

     Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημοτικών Κοιμητηρίων, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης

      ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΡΟΔΗ

      Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού, Μουσείων και Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων