ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΛΑΤΙΝΤΣΗΣ

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Πετριτσίου

  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΟΣ

   Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Αθλητισμού

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

   Αντιδήμαρχος στις Δημοτικές Ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ

    Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Τουρισμού και Πολιτικής Προστασίας

    ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

    Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

    ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΑΚΗΣ

    Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου

     ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

     Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης & Κέντρου Κοινότητας

      ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ

      Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημοτικών Κοιμητηρίων, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης

       ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΡΟΔΗ

       Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού, Μουσείων και Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων & Υπεύθυνη για την Εποπτεία και τον Συντονισμό δράσεων του Δήμου για τη συντήρηση και τον καλλωπισμό κοινόχρηστων δημοτικών χώρων