Οργανωτικά ο Δήμος Σιντικής χωρίζεται σε τρεις κύριες ενότητες, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α' - Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Δήμαρχο

 • Γενικός Γραμματέας
 • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Νομική Υπηρεσία
 • Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΝΟΤΗΤΑ B' - Eπιτελικές Υπηρεσίες

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία :
 • Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
 • Γραφείο Διαφάνειας
 • Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' - Υπηρεσίες Υποστήριξης

1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : α. Τμήμα Διοικητικών υπηρεσιών με τα παρακάτω γραφεία:
 • Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
 • Γραφείο διοικητικής βοήθειας
 • Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
 • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
 • Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
 • Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
β. Τμήμα οικονομικών υπηρεσιών με τα παρακάτω γραφεία:
 • Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
 • Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
γ. Τμήμα ΚΕΠ δ. Τμήμα Μαθητικών Εστιών 2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : α. Τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών με τα παρακάτω γραφεία:
 • Γραφείο Τεχνικών Έργων
 • Γραφείο Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών
 • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
β. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας με τα παρακάτω γραφεία:
 • Γραφείο Ανάπτυξης Αγροτικής Παραγωγής
 • Γραφείο Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου
 •  Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
γ. Τμήμα Δόμησης και πολεοδομικών εφαρμογών με τα παρακάτω γραφεία:
 • Γραφείο έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • Γραφείο πολεοδομικών εφαρμογών
 • Γραφείο ελέγχου κατασκευών

Εάν επιθυμείτε να κατεβάσετε το οργανόγραμμα του Δήμου Σιντικής, σε μορφή PDF, πατήστε εδώ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ