• Επικοινωνία
 • Διοικητικά Συμβούλια
 • Δι@ύγεια
 • Ελευθερίου Βενιζέλου 34 (Διοικητήριο) – Τ.Κ. : 62 300 – Σιδηρόκαστρο Τηλέφωνο: +30 2323 3 50200 Fax: (123) +30 2323 3 50220 Email: info@sidiki.gr
 • Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Aνδρεάδης Ανδρέας
  • ΜΕΛΗ Δ.Σ. : Σαββίδης Παναγιώτης,  Λόκας Θεόδωρος, Κέππας Αθανάσιος,  Λούγγος Ζήσης,  Ανδρεάδης Ανδρέας,  Γκένιος Ανδρέας,  Νικολαϊδου Ευγενία, ΝέμτσαςΠαχάλης, Δομτσίδης Απόστολος
  • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Κορωνίδης Παύλος, Τσίντσιος Γεώργιος, Ζλατίντσης Ευθύμιος, Ιντζές Νικόλαος, Μαζνέικου Άννα, Καχπάνη Μαρία, Παυλίδης Παύλος

    Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταύρου Δημήτριος
  • ΜΕΛΗ Δ.Σ. Ζλατίντσης Αντώνιος, Σαββίδης Παναγιώτης, Μαυροφρύδης Κυριάκος, Ιντζές Νικόλαος, Κούκκος Εμμανουήλ,  Λεοντιάδης Δημήτριος,  Μηλιάδης Τρύφων, Θωμαϊδης Γεώργιος,  Σταύρου Δημήτριος
  • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Κορωνίδης Παύλος, Τσίντσιος Γεώργιος, Λεωνάκης Λεωνίδας, Λούγγος Ζήσης, Τριανταφύλλου Χρήστος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Χοτζούδης, Ραδόβαλης Ηλίας, Παναγιωτίδης Άκης
  • Σύμβαση Μίσθωσης Έργου


   Θέμα: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
   Ημ/νια: 10/01/2014 09:47:57
   Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
   ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΟΚΙΣ-ΠΜ1
  • Σύμβαση Μίσθωσης Έργου


   Θέμα: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
   Ημ/νια: 10/01/2014 09:45:42
   Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
   ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΟΚΙΣ-Χ00
  • Σύμβαση Μίσθωσης Έργου


   Θέμα: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
   Ημ/νια: 10/01/2014 09:42:58
   Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
   ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΟΚΙΣ-ΦΜ0
  • Σύμβαση Μίσθωσης Έργου


   Θέμα: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
   Ημ/νια: 10/01/2014 09:40:27
   Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
   ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΟΚΙΣ-6ΩΙ
  • Σύμβαση Μίσθωσης Έργου


   Θέμα: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
   Ημ/νια: 10/01/2014 09:34:10
   Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
   ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΟΚΙΣ-Ν2Ζ
  • Σύμβαση Μίσθωσης Έργου


   Θέμα: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
   Ημ/νια: 10/01/2014 09:30:49
   Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
   ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΟΚΙΣ-Η08
  • Σύμβαση Μίσθωσης Έργου


   Θέμα: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
   Ημ/νια: 10/01/2014 09:28:16
   Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
   ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΟΚΙΣ-ΟΡΘ
  • Σύμβαση Μίσθωσης Έργου


   Θέμα: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
   Ημ/νια: 10/01/2014 09:23:35
   Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
   ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΟΚΙΣ-1ΘΝ
  • Σύμβαση Μίσθωσης Έργου


   Θέμα: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
   Ημ/νια: 10/01/2014 09:20:09
   Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
   ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΟΚΙΣ-90Ξ
  • Σύμβαση Μίσθωσης Έργου


   Θέμα: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
   Ημ/νια: 09/01/2014 13:10:51
   Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
   ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΚΙΣ-ΚΡΧ