Ίδρυση Δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Θεμα : ΟΜΟΦΩΝΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΣΦΑΓΕΙΑ” ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.

     Στην απόφαση Ίδρυσης Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο Σιντικής ομόφωνα  στις 10/03/2021 κατόπιν της εισήγησης της Αντιδημάρχου Ποιότητας  Ζωής κας Ρόδη Σουλτάνας , η οποία είναι και  η αρμόδια για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής. Πιο συγκεκριμένα η κα Ρόδη εισηγήθηκε στο σώμα το θέμα της Ίδρυσης του Δημοτικού καταφυγίου στην περιοχή “ΣΦΑΓΕΙΑ”του Σιδηροκάστρου σε έκταση που ανήκει στο Δήμο και περιλαμβάνει τις ανάλογες εγκαταστάσεις. Η κα Ρόδη τόνισε στην εισήγησή της την αναγκαιότητα της Ίδρυσης του  Καταφυγίου Προσωρινής Παραμονής Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στα πλαίσια της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του Δήμου και επεσήμανε πως μια τέτοια κίνηση θα αποτελέσει την αρχή μιας πιο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος το οποίο ταλανίζει πολλούς Δήμους της Ελλάδος “καθώς και το δικό μας Δήμο”. Επομένως κρίνεται σκόπιμο “να προχωρήσουμε” όπως τόνισε σαν Δήμος  στο επόμενο βήμα που σκοπό έχει να δώσει πιο οργανωμένες και εποικοδομητικές λύσεις στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων  και στην καλύτερη και πιο άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση των περιστατικών των δημοτών μας που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα.

 

‘Εκτακτη ανακοίνωση του Δήμου Σιντικής για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021.

Σας ενημερώνουμε την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι παιδικοί σταθμοί, καθώς επίσης και οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα παραμείνουν κλειστές στα διοικητικά όρια του Δήμου Σιντικής λόγω του παγετού και για λόγους ασφάλειας μαθητών και διδασκόντων.

Ανάρτηση πίνακα δικαιούχων επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% οικιακών καταναλωτών.

Σιδηρόκαστρο   13/11/2020

Αριθ.  Πρωτ.: 10340

Θέμα: «Ανάρτηση πίνακα δικαιούχων επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1%»

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019) σχετικά με τον Επιμερισμό  του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτη 2015-2019, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της:

https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού,  οι οποίοι,  σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται στα συστήματά της,  πληρούν τα κριτήρια του Άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης.

Όπως προβλέπεται στην παραπάνω ΚΥΑ (Άρθρο 4 παρ. 8), στις περιπτώσεις ενεργών παροχών οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ, παρέχοντας παράλληλα εξουσιοδότηση στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού να αποστείλουν στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις σχετικές βεβαιώσεις. Οι βεβαιώσεις αυτές  θα πρέπει να διαβιβάζονται αμελλητί από τους οικείους ΟΤΑ Α’ βαθμού στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Προκειμένου να ανταποκριθούμε  στην ως άνω υποχρέωσή μας,  σας ενημερώνουμε έχει ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση

epimerismos_telous_ape_2020@deddie.gr,

μέσω της οποίας θα δεχόμαστε τις σχετικές βεβαιώσεις μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2020. Μετά την ημερομηνία αυτή,  η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση θα απενεργοποιηθεί.

Για την διευκόλυνσή σας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των βεβαιώσεων,  σας αποστέλλουμε συνημμένο πρότυπο αρχείο Excel με συγκεκριμένη γραμμογράφηση η οποία εξυπηρετεί την αυτοματοποιημένη ενημέρωση της βάσης δεδομένων Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους που συντηρεί η  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα σας ενημερώσει για την ανάρτηση του τελικού πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και θα αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα ποσά που τους αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης,  σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 1.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 Τορουνίδης Ιωάννης

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ροδοπόλεως.

Μετά από τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου στη λαϊκή αγορά Ροδοπόλεως να συμμετάσχει το σύνολο των μικροπωλητών και παραγωγών, διαπιστώθηκε η μη λειτουργικότητα του μέτρου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πωλητών και των δημοτών, που επισκέπτονται τη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, αποφασίζονται τα παρακάτω:
  1. Την Τετάρτη 20/05/2020 στη λαϊκή αγορά Ροδοπόλεως επιτρέπεται η εγκατάσταση των παραγωγών και μικροπωλητών που διαθέτουν μονό αριθμό θέσης.
  2. Την Τετάρτη 27/05/2020 στη λαϊκή αγορά Ροδοπόλεως επιτρέπεται η εγκατάσταση των παραγωγών και μικροπωλητών που διαθέτουν ζυγό αριθμό θέσης.
  Για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής ισχύει ότι ανακοινώθηκε στις 11/05/2020.        

Ο Αντιδήμαρχος

Λεωνάκης Λεωνίδας

Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Σιντικής.

Σας γνωρίζουμε ότι εχθές εστάλη το παρακάτω μήνυμα (sms) στο τηλέφωνο του Δημάρχου.

«Κύριε Δήμαρχε, σας ενημερώνω εκπροσωπώντας και τους άλλους δυο αρχηγούς παρατάξεων, Λούγγο Ζήση και Φυταγκουρίδου Όλγα, ότι θα σας επισκεφτούμε στο γραφείο σας, το πρωί της Δευτέρας στις 10 η ώρα, προκειμένου να υποβάλλουμε μαζί σας τις παραιτήσεις μας,για λόγους ηθικής τάξης και κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις και δηλώσεις μας προς τους Δημότες της Σιντικής. Ιωσήφ Παναγιωτίδης «.

Η απάντηση του Δημάρχου έχει όπως παρακάτω:

Κύριε Παναγιωτίδη, εσείς, ο κύριος Λούγγος Ζήσης και η κυρία Φυταγκουρίδου Όλγα, τους οποίους κατά δήλωσή σας εκπροσωπείτε, εφόσον διαπιστώνετε ότι δεν μπορείτε πλέον ανταποκριθείτε στα καθήκοντα του δημοτικού συμβούλου του δήμου Σιντικής, έχετε το αναφαίρετο ατομικό δικαίωμα της παραιτήσεως, από το αξίωμα στο οποίο εκλεχθήκατε.

Υποθέτω δε, ότι γνωρίζετε το πώς, πού και το αρμόδιο όργανο του δήμου Σιντικής, στο οποίο υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους οι επιθυμούντες αυτό δημοτικοί σύμβουλοι, για το έγκαιρο και νόμιμο της παραίτησης.

Ως Δήμαρχος Σιντικής, τη Δευτέρα το πρωί θα βρίσκομαι στο γραφείο μου προεδρεύοντας σε προγραμματισμένες συσκέψεις με υπηρεσιακούς παράγοντες, αντιδημάρχους, με μέλη της εκτελεστικής και οικονομικής επιτροπής, ασχολούμενος με την επίλυση των προβλημάτων του δήμου μας, εκτελώντας τα καθήκοντα μου, που με μέγιστη πλειοψηφία μου ανέθεσαν οι δημότες Σιντικής προ ολίγων μηνών.

Η εκπλήρωση αυτή των καθηκόντων και των ευθυνών του δημάρχου, δεν μου επιτρέπει τη συμμετοχή σε συναντήσεις ως αυτή που αναφέρετε στο μήνυμά σας, σε κακόγουστες επικοινωνιακές φιέστες κενές περιεχομένου, άσχετων με την ιδιότητα μας ως αυτοδιοικητικών, γενόμενων μόνο προς αναζήτηση λίγης, ¨δεκαπεντάλεπτης¨ δημοσιότητας, αυτών που άλλως η λήθη είναι το αποτέλεσμα της ανύπαρκτης παρουσίας τους στο Δήμο Σιντικής.

Το μεταναστευτικό ζήτημα, όπως οι δημότες μας και μη, γνωρίζουν άριστα αποτελεί μείζων Εθνικό ζήτημα, αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Το δημοτικό συμβούλιο με ψήφισμά του έχει εκφράσει τη θέση του για το μεταναστευτικό ζήτημα. Ψήφισμα το οποίο τηρώ και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου θα προχωρήσω σε όλες τις ενέργειες προς υλοποίησή τουκαι ως εκ τούτου η παραίτηση δεν είναι πράξη, αλλά ¨φυγή¨ από τις ευθύνες της θέσεως, ως πρώην στρατιωτικός γνωρίζετε ότι την καλούσαμε «δειλία προ της μάχης» και έχουμε να δώσουμε πολλές μάχες .

Με τιμή

ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών στον Δήμο Σιντικής, με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία των δημοτών και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο Δήμος Σιντικής, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αποφασίζει την αναστολή για διάστημα δύο εβδομάδων και συγκεκριμένα  έως τις 29 Μαρτίου και έως νεωτέρας, την λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής, ως μέτρο διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  προστασίας των δημοτών και ειδικότερα των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στον μέγιστο βαθμό, από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19.  Μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης.

Ενημέρωση για την στοματική υγιεινή, διατροφή και φροντίδα στόματος.

Το Ν.Π.Δ.Δ «Πρόνοια και Αγωγή» σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας  Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής πραγματοποίησαν  την Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019, στο χώρο του ΚΑΠΗ ενημέρωση για την στοματική υγιεινή, διατροφή  και φροντίδα στόματος. Η ενημέρωση και η συζήτηση που ακολούθησε, συντονίστηκε  από τον οδοντίατρο κύριο Πεταλωτή Νικόλαο και την κυρία  Παπαχρήστου Σοφία Επισκέπτρια Υγείας.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αριθ. ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη οκτώ (8) εργατών καθαριότητας.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Αριθ. ΣΟΧ2/2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη οκτώ (8) εργατών καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης. Δείτε εδώ τον πίνακα επιτυχόντων. Δείτε εδώ τον πίνακα απορριπτέων. Για το πρακτικό κλήρωσης ισοβαθμούντων πατήστε εδώ.

Υλοποίηση του προγράμματος «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» από τον Δήμο Σιντικής.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» που περιελάμβανε την συγκέντρωση δικαιολογητικών των δικαιούχων της δράσης. Έχουν ήδη συγκεντρωθεί αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα από του οικισμούς Αχλαδοχωρίου, Καρυδοχωρίου, Καπνοφύτου, Αγκίστρου, Προμαχώνα, Κάτω Ποροϊων, Σταυροδρομίου, Κορυφουδίου, Οδηγήτριας, Θεωδωρείου, Ανατολής και Παραποτάμου και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου.

Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών έγινε από εξειδικευμένο συνεργείο του Δήμου το οποίο, με απόφαση του Δημάρχου Σιντικής, επισκέφθηκε, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, τους παραπάνω οικισμούς προκειμένου να αποφευχθεί η μετακίνηση και η ταλαιπωρία των κατοίκων. Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρατηρείται από τους μονίμους κατοίκους των οικισμών που εντάσσονται στο πρόγραμμα και προκειμένου να εξυπηρετηθεί το σύνολο των μονίμων κατοίκων θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση για την κατά τόπους επίσκεψη του συνεργείου του Δήμου, προκειμένου να συγκεντρώσει δικαιολογητικά από τους κατοίκους που κατά την πρώτη φάση δεν κατάφεραν να τα καταθέσουν.

 Μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Σιντικής, δικαιούχοι της δράσης αποφασίστηκε να είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι περιοχών του Σιδηροκάστρου οι οποίοι δεν έχουν τηλεοπτικό σήμα. Για τις ημερομηνίες και τον τόπο υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι του Σιδηροκάστρου, όσο και οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων οικισμών που εντάσσονται στην δράση, θα ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου.

Ακύρωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης του Σιδηροκάστρου λόγω επερχόμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σιντικής, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4457/25-06-2018 έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, γίνεται γνωστό ότι ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις 26 και 27 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο του εορτασμού της 105ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης του Σιδηροκάστρου.

Κανονικά θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία, η Επίσημη Δοξολογία και εν συνεχεία η παρέλαση στο κέντρο της πόλης.