Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής.

Σιδηρόκαστρο   30/10/2020

Αριθ.  Πρωτ.: 9707

ΘΕΜΑ :« Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής».

Για όλη την περίοδο κατά την οποία ο Νομός Σερρών βρίσκεται στο επιδημιολογικό επίπεδο 4 (πολύ υψηλό) και λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του covid-19 για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής θα ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα με ημερομηνία έναρξης το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020.

Για τη λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως :

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και οι παραγωγοί που κατέχουν θέση με ζυγό αριθμό. Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από πωλητές και παραγωγούς και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4709/2020 τεύχος Β΄.

Για τις λαϊκές αγορές Πετριτσίου και Κερκίνης θα ισχύει η εφαρμογή της μάσκας από πωλητές και παραγωγούς και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4709/2020 τεύχος Β΄.Το στήσιμο των πάγκων θα πραγματοποιηθεί με υπόδειξη των υπαλλήλων του Δήμου  και των αρμόδιων Αντιδημάρχων ώστε να τηρηθούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι προβλεπόμενες αποστάσεις.

Για τη λαϊκή αγορά του Σιδηροκάστρου:

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και παραγωγοί κατά αλφαβητική σειρά και πιο συγκεκριμένα: Από Μελικίδης Ηρακλής του Ισαάκ εώς Χρυσοπλαρίδης Δημήτριος του Λεωνίδα. Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από πωλητές και παραγωγούς και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4709/2020 τεύχος Β΄. Το στήσιμο των πάγκων στο παζάρι του Σιδηροκάστρου θα πραγματοποιηθεί με υπόδειξη των υπαλλήλων του Δήμου  και των αρμόδιων Αντιδημάρχων ώστε να τηρηθούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι προβλεπόμενες αποστάσεις.

Η επίβλεψη εφαρμογής των παραπάνω θα γίνει με μέριμνα των τοπικών Αντιδημάρχων της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής και των αρμόδιων υπαλλήλων.

 

Η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Ρόδη Σουλτάνα

Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής.

Από την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και για την περίοδο έως και το Σάββατο 10 Νοεμβρίου, λόγο των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, ο τρόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής θα γίνεται ως εξής:

α. Στις λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής, από τους πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, θα συμμετέχουν , ανά κατηγορία πωλητών, σύμφωνα με τον παρακάτω προγραμματισμό.

β. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα και υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.

 Αναλυτικά:

Για την λαϊκή αγορά Ροδοπόλεως θα ισχύουν τα παρακάτω:

Η λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως θα λειτουργήσει:

Α) Την Τρίτη 27/10/2020 αντί της Τετάρτης 28/10/2020 (λόγο του εθνικού εορτασμού). Την Τρίτη 27/10/2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και οι παραγωγοί που κατέχουν θέση με μονό αριθμό.

Β) Την Τετάρτη 4/11/2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και οι παραγωγοί που κατέχουν θέση με ζυγό αριθμό.

Για την λαϊκή αγορά Σιδηροκάστρου θα ισχύουν τα παρακάτω:

Α) Την Πέμπτη 29/10/2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και οι παραγωγοί ως εξής:

Από Αϊβαζίδης Αλέξανδρος του Αναστασίου έως Ματζίρης Ηλίας του Κωνσταντίνου.

Β) Την Πέμπτη 5/11/2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και οι παραγωγοί ως εξής:

Από Μελικίδης Ηρακλής του Ισαάκ έως Χρυσοπλαρίδης Δημήτριος του Λεωνίδα.

Για τις λαϊκές αγορές Νέου Πετριτσίου και Κερκίνης, λόγο της μικρής προσέλευσης παραγωγών και μικροπωλητών, δεν ισχύουν περιορισμοί στην προσέλευση των μικροπωλητών και λαϊκών με μόνη προϋπόθεση ότι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

Η επίβλεψη εφαρμογής των παραπάνω θα γίνει με μέριμνα των τοπικών Αντιδημάρχων και της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής.

Η Αντιδήμαρχος

Ρόδη Σουλτάνα

Έκτακτη ανακοίνωση του Δήμου Σιντικής για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του κοινού από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

   Σιδηρόκαστρο, 23/10/2020   

   Αριθμ. Πρωτ.  9391

ΘΕΜΑ: «Έκτακτη ανακοίνωση του Δήμου Σιντικής για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του κοινού από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020»

 Ο Δήμος Σιντικής, με γνώμονα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας , προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού Covid – 19  και με δεδομένο ότι από την Παρασκευή 23/10/2020 ο Νομός Σερρών έχει ενταχθεί σε επίπεδο συναγερμού 3 (πορτοκαλί συναγερμός), ανακοινώνει τα εξής:

  • Από την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας, η προσέλευση του κοινού στο σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών, κεντρικών και αποκεντρωμένων, θα γίνεται από τις 07:00 έως τις 13:00.
  • Η είσοδος του κοινού θα γίνεται με έλεγχο εισερχομένων και εξερχομένων στις εισόδους των δημοτικών κτιρίων, ώστε να μην δημιουργείται συγχρωτισμός.

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται στο κοινό να αποφεύγει την αυτοπρόσωπη προσέλευσή του στις δημοτικές υπηρεσίες, εφόσον μπορεί να εξυπηρετηθεί είτε μέσω τηλεφώνου είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο (e-mail, fax).

Με εκτίμηση,

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών

και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής

Τορουνίδης Ιωάννης

Τηλέφωνο επικοινωνίας Δήμου: 2323350200 

Fax Δήμου: 2323028867   

 
             

Ανακοίνωση για τον επιμερισμό του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, για την περίοδο των ετών 2015 – 2019.

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 (ΦΕΚ Β΄3154) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας (ΑΔΑ: ΨΩ8Φ4653Π8-ΗΧ0), με την οποία δημοσιοποιείται ο Πίνακας Επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, για την περίοδο των ετών 2015 – 2019, κατ΄ εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2172), όπως ισχύουν.

Ενστάσεις κατά της Απόφασης δύναται να υποβληθούν ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησής της, στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr), ήτοι έως και 03.09.2020.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_telos_oikiakoi@prv.ypeka.gr, με την ένδειξη «Ένσταση κατά του Πίνακα Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών».

Οι ενστάσεις θα εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 και στην ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 ΚΥΑ, όπως ισχύουν.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, απόσπασμα της παρούσας, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις σταθμών του Πίνακα Επιμερισμού, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, κοινοποιείται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διανομή νωπών προϊόντων από το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή» του Δήμου Σιντικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τελικά η διανομή νωπών προϊόντων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:  

Δημοτική Ενότητα Κερκίνης

Πέμπτη 26/03/2020 από τις 08:30 έως τις 13:00, στο πρώην Δημαρχείο Κερκίνης στη Ροδόπολη.

 

Δημοτική Ενότητα Πετριτσίου

Παρασκευή 27/03/2020 από τις 08:30 έως τις 13:00, στο πρώην Δημαρχείο Πετριτσίου στο Νέο Πετρίτσι.

 

Δημοτική Ενότητα Σιδηροκάστρου

Δευτέρα 30/03/2020 και Τρίτη 31/03/2020 από τις 09:00 έως τις 13:00 στο χώρο του πρώην ορφανοτροφείου Σιδηροκάστρου.

  Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να τηρούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού.      

Με εκτίμηση

Μπακρατσάς Δημήτριος

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή»

       

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σε περιοχές της πόλης του Σιδηροκάστρου την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου.

Ανακοινώνεται από τη ΔΕΔΔΗΕ ότι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 θα γίνει ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ σε περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Σιδηροκάστρου και πιο συγκεκριμένα:

1. Από τις 08.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράς Μητρόπολης Σιδηροκάστρου και 2. Από τις 10.30 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου της πόλης. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι κάτοικοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2321056094.  

Ανακοίνωση για την έντονη χιονόπτωση σε περιοχές του Δήμου Σιντικής.

Λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή την Δ.Ε. Κερκίνης, όσοι κάτοικοι το επιθυμούν μπορούν να μεταβούν στην μαθητική εστία Κάτω Πορροίων όπου υπάρχει θέρμανση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας και ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων η αρμόδια υπηρεσία του δήμου θα αναρτήσει ανακοινώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από τη Δευτέρα 23-10-2017.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβολή του καιρού προβλέπεται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (23-10-17) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

  Δείτε εδώ το δελτίο τύπου της ΕΜΥ: http://civilprotection.gr/el/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%85%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD