Δημοσίευση του προϋπολογισμού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής».

«ΤΟ ΝΠΔΔ «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Δ.Μ.-Θ. (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 24273/2019/08.01.2020  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ.) ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

1)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020  &

2)ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ.  ΕΤΟΥΣ 2020

 

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της αριθ. ΣΟΧ 3/2019 ανακοίνωσης πρόσληψης ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 3/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών δύο (2) υπαλλήλων με ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης   πατήστε εδώ,

 Για να δείτε τον πίνακα επιτυχόντων   πατήστε εδώ,

 Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων   πατήστε εδώ,

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από αύριο  09/01/2020 μέχρι 20/01/2020.

Ανακοίνωση από το Δήμο Σιντικής για την διάθεση θερμαινόμενων χώρων σε πολίτες ευπαθών ομάδων.

Καθ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και ειδικότερα τις ημέρες οπότε και παρατηρούνται χαμηλές θερμοκρασίες, ο Δήμος Σιντικής μεριμνώντας για τους συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, διαθέτει τις αίθουσες της Μαθητικών Εστιών Σιδηροκάστρου και Κάτω Ποροϊων, προκειμένου να προστατευτούν από το κρύο.

Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για τη Μαθητική Εστία Σιδηροκάστρου : 6996206919 (Γεώργιος Τσίντσιος-Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής)

Για τη Μαθητική Εστία Κάτω Ποροϊων  : 6977047795 (Αναστάσιος Βασιλειάδης)

Αναστολή συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών λόγω βλάβης στο απορριμματοφόρο του Δήμου Σιντικής.

Έπειτα από σοβαρή βλάβη που παρουσιάστηκε στο απορριμματοφόρο όχημα της ανακύκλωσης του Δήμου Σιντικής και η μη δυνατότητα άμεσης επισκευής της, το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου ενημερώνει τους επαγγελματίες και τους δημότες του ότι δε θα γίνει η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών μέχρι την αποκατάστασή της.

Παρακαλούμε όλους τους δημότες να μη βγάζουν το ανακυκλώσιμο υλικό μέχρι την έκδοση νεώτερης ανακοίνωσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τις ανακοινώσεις προσλήψεων από το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής».

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της: 

α) αριθμ. ΣΟΧ1/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Προσχολικής Αγωγής Βρεφονηπιοκόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου έως 31/7/2020.

β) αριθμ. 1524/9-12-2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», με σύμβαση έργου έως 31/7/2020.

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης για τον ΠΕ Παιδίατρο Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης για τον ΤΕ Βρεφονηπιοκόμο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Σκαπτικού Μηχανήματος).

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ενός (1) Δε Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σκαπτικού Μηχανήματος)

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης   πατήστε εδώ,

 Για να δείτε τον πίνακα επιτυχόντων   πατήστε εδώ,

 Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων   πατήστε εδώ,

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από αύριο 24/12/2019 μέχρι και 2/1/2020.

 

Μέχρι 31-03-2020 η διόρθωση τετραγωνικών στα ακίνητα χωρίς πρόστιμο.

Σύμφωνα με τον Ν.4647 / 2019  άρθρο 51: «οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α.Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1.1.2020».

 Η παραπάνω   διάταξη νόμου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία  προκειμένου οι δημότες για να δηλώσουν στον Δήμο όλα  τα ακίνητά τους με τα σωστά τετραγωνικά χωρίς πρόστιμα και χρέωση διαφορών!

Ο Δήμος μας με την παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση

Κ Α Λ Ε Ι

τους δημότες να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τετραγωνικών  των ηλεκτροδοτούμενων  και μη ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων τους   (διαμερίσματα, οικίες, αποθήκες, ποιμνιοστάσια, καταστήματα, βιοτεχνικοί και βιομηχανικοί χώροι, ξενοδοχεία, οικόπεδα, κ.λ.π  )

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά, με τον  αρμόδιο υπάλληλο του  Δήμου Σιντικής τηλ.: 2323350233 & email: diodou@sidiki.gr

Οι   υπεύθυνες    δηλώσεις   μπορούν να  υποβάλλονται :

  • Στο αρμόδιο γραφείο  του  δήμου  Σιντικής  στο Σιδηρόκαστρο
  • Στην έδρα της  δημοτικής ενότητας Κερκίνης στην Ροδόπολη
Κατεβάστε από εδώ την υπεύθυνη δήλωση ακινήτου.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Τορουνίδης  Ιωάννης

Δελτίο τύπου για τη διεξαγωγή συνοδευτικών δράσεων Τ.Ε.Β.Α. από το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή» Δήμου Σιντικής.

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , στα πλαίσια των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ πραγματοποίησε σεμινάρια αγγλικής γλώσσας, στο Δημαρχείο Σιντικής στο Σιδηρόκαστρο , Ελευθερίου Βενιζέλου 34 στο ισόγειο , τις παρακάτω ημερομηνίες: ·         Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 8:00 – 14:00 ·         Τρίτη 15 Οκτωβρίου 8:00 – 14:00 ·         Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 8:00 – 14:00 Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για το τμήμα που ανήκουν και την ώρα προσέλευσής τους. Επίσης, στα πλαίσια πάλι των συνοδευτικών μέτρων του Τ.Ε.Β.Α πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 στην 10.00π.μ στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στο ισόγειο του Δημαρχείου Σιδηροκάστρου.   Μετά το πέρας της ημερίδας υπήρχε κινητή μονάδα (VAN), εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλησε να ενημερωθεί ατομικά. Δόθηκαν εκπαιδευτικά παιχνίδια στα γονείς των παιδιών με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Βασικός άξονας της ημερίδας ήταν η  ενημέρωση για θέματα κοινωνικοποίησης των παιδιών των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Εισηγητές ήταν η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός του Ι.Α.Τ.Α.Π. και η θεματολογία σχετιζόταν με τους τρόπους, τα μέσα και τους φορείς  κοινωνικοποίησης καθώς και της σημασίας αυτής. Στόχος της δράσης ήταν η ενθάρρυνση των παιδιών για κοινωνικοποίηση. Ταυτόχρονα, η κινητή μονάδα στόχευε στην ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα οφέλη της κοινωνικοποίησης, τις διαδικασίες ενίσχυσης αυτής και τα αποτελέσματα στην υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Ανακοίνωση διεξαγωγής συνοδευτικών δράσεων του Τ.Ε.Β.Α. στη Δημοτική Ενότητα Αγκίστρου.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει επιτόπια δράση κινητής μονάδας ενημέρωσης την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις  12:30 στο εντευκτήριο Αγκίστρου, δίπλα από την αστυνομία.

1η επιτόπια δράση κινητής μονάδας ενημέρωσης «Κοινωνικοποίηση παιδιών»:

Βασικός άξονας της ενημέρωσης θα είναι η  ενημέρωση για θέματα κοινωνικοποίησης των παιδιών των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Στο VAN θα βρίσκεται η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός του Ι.Α.Τ.Α.Π. και θα ενημερώνουν τους γονείς σχετικά με τα οφέλη της κοινωνικοποίησης, τις διαδικασίες ενίσχυσης αυτής και τα αποτελέσματα στην υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η κινητή μονάδα (VAN), θα είναι εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον γονέα θέλει να ενημερωθεί ατομικά σε θέματα που αφορούν την κοινωνικοποίηση του παιδιού του. Επίσης, θα δοθούν εκπαιδευτικά παιχνίδια στα παιδιά, όπως Domino, φιδάκι, γκρινιάρης, jenga, τα οποία ενισχύουν τις δεξιότητες των παιδιών αλλά και το ομαδικό πνεύμα.

2η επιτόπια δράση κινητής μονάδας ενημέρωσης «Υγεία και υγιεινή διατροφή»:

Βασικός στόχος της επιτόπιας δράσης της κινητής μονάδας θα είναι η  ενημέρωση για θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Το VAN θα βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα και θα δίνεται η δυνατότητα για εξατομικευμένες συμβουλές υγείας στον κάθε συμμετέχοντα από την νοσηλεύτρια και διαιτολόγο/ διατροφολόγο. Η κινητή μονάδα φέρνει τους ειδικούς κοντά στους ωφελούμενους, τους δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσουν προσωπικά μαζί τους και μέσω των συζητήσεων τους να γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες τους για μελλοντικές δράσεις που πρέπει να αναλάβει το ίδιο το άτομο. Έπειτα από την συμβουλευτική θα δίνονται συμβολικά δώρα, όπως είδη προσωπικής υγιεινής (αντισηπτικά μαντηλάκια, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, οδοντικό νήμα)  και υγιεινά σνακ.