ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ – ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες που αφορούν την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελουμένων

Στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που άπτονται τόσο της κοινωνικής ζωής , όσο και της προσωπικής εξέλιξης μέσω της ενδοσκόπησης. Θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν την εργασιακή συμβουλευτική , την αναζήτηση εργασίας και τα εργαλεία του αιτούντα δουλειά. Επιπρόσθετα, θα συζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης της οικονομικής κρίσης και των αρνητικών συναισθημάτων που απορρέουν από αυτή.

Συγκεκριμένα , η ψυχολόγος του ΙΑΤΑΠ κυρία Νένα Κουνατίδου θα εισηγηθεί τις αιτίες και τα γνωστικά λάθη που γίνονται από άτομα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φτώχειας και θα απαντήσει σε ερωτήματα των ωφελούμενων που αφορούν σ αυτό το κομμάτι .

Η κυρία Ζηνοβία Κάππα , κοινωνική λειτουργός του ΙΑΤΑΠ , θα αναφερθεί στις δομές που εξυπηρετούν άτομα σε καταστάσεις ακραίας φτώχειας . Ακόμα , θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των τρόπων αναζήτησης εργασίας και τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει το εκάστοτε άτομο ώστε να γίνει πιο εξωστρεφές προς την αγορά εργασίας.

Εν συνεχεία, θα βρίσκονται στον χώρο μέλη της τοπικής κοινότητας  του εκάστοτε Δήμου , ώστε να ενημερώσουν σχετικά με τρέχοντα προγράμματα .Στόχος του παραπάνω είναι ο δημότης να έρθει κοντά με τα προγράμματα του Δήμου και να επωφεληθεί από αυτά.

Τέλος , θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για συζήτηση ώστε να καλυφθεί η οποιαδήποτε σχετική απορία και να γίνει ένας γόνιμος διάλογος.

Επανυποβολή αιτήσεων για καλλιέργειες που ζημιώθηκαν από τον παγετό 2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: «ΕΤΗΣΙΟ 2017»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

(για  όσους  είχαν υποβάλλει  αίτηση  για  αποζημίωση  από τον  ΠΑΓΕΤΟ  2017)

Ο ΕΛ.Γ.Α. με την παρούσα Ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, από την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 έως και την  Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες  κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2017.

Δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.
 2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα.
 3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή βεβαίωσης Ασφάλισης από τον ΟΓΑ για το έτος ζημιάς (2017).
 4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016), φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).
 5. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών κατοχής της εκμετάλλευσης- σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΚΕ- και συγκεκριμένα:
 1. Νόμιμους  τίτλους  ιδιοκτησίας – σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα- συνοδευμένοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο,  ή/και
 2. φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) του έτους 2016
 3. ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης,  ή/και
 4. χρησιδάνειο, μόνο μεταξύ γονέων –τέκνων.
 1. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.
 2. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α, που να καλύπτει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης τους κατά τη χρονική περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση.
 3. Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιά σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα, με την οποία θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ), με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της ζημιάς.  Αγοραπωλησίες  μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού δεν λαμβάνονται υπόψη.

Συμμετοχή του Δήμου Σιντικής στη 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2018.

Με στόχο την εξωστρέφεια, την προώθηση και προβολή του τουριστικού μας προϊόντος, ο Δήμος Σιντικής συμμετέχει για τέταρτη συνεχή χρονιά -με δικό του περίπτερο- στη διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA, που θα πραγματοποιηθεί από 09 έως 11 Νοεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη τουριστική έκθεση της χώρας και διοργανώνεται στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2014 ο δήμος Σιντικής, υλοποιεί –μεθοδικά και συντονισμένα- σχέδιο τουριστικής ανάδειξης της περιοχής μας, προκειμένου να πετύχουμε αύξηση της επισκεψιμότητας και ενίσχυση, ουσιαστικά, της τοπικής οικονομίας.

Όσοι επαγγελματίες επιθυμούν να διαφημίσουν την επιχείρησή και τις υπηρεσίες τους, μπορούν να φέρουν έντυπο διαφημιστικό υλικό, στο περίπτερο 14 stand 8 του Δήμου Σιντικής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://philoxenia.helexpo.gr/

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής ανακοινώνει

Την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών (2 Τεχνίτες Υδραυλικούς Δ.Ε., 1 Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικός Δ.Ε. και 1 Χειριστής Μηχανημάτων έργου JCB Δ.Ε.).

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το “Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση <30-03-2017> πατήστε εδώ

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 12/11/2018

Πληροφορίες: 2323 025750, 2327 350140.

Η ταινία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σιδηροκάστρου στο Κανάλι της Βουλής.

Μετά από τηλεφωνική ενημέρωση από την ΕΡΤ ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Δημ. Σχ. Σιδηροκάστρου  ανακοινώνει με χαρά ότι το Σάββατο 27/10/2018 στο Κανάλι της Βουλής και μεταξύ 5-6 μ.μ., στην εκπομπή Εκπαιδευτική Τηλεόραση – Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, θα προβληθεί σχετικό αφιέρωμα στο κινηματογραφικό υλικό του οποίου συμπεριλαμβάνεται και η ταινία «Η νύχτα των 10» με θέμα τα γεγονότα της 6ης Απριλίου 1941 στο Οχυρό Ρούπελ.

Η ταινία είναι παραγωγή του τμήματος ΣΤ2 του σχολείου μας και της εκπ/κου Βασιλικής Ντικμπασάνη και κινηματογραφήθηκε κατά τη διάρκεια  του σχολικού έτους 2017-18.

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση».

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση».

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου.

Διάθεση επιπλέον χωρικών κυβικών καυσόξυλων για τους δικαιούχους του Δήμου Σιντικής ζητάει ο Δήμαρχος κ. Φώτης Δομουχτσίδης.

Με το υπ΄αριθ. 9862/19-10-2018 έγγραφο ο Δήμαρχος Σιντικής κ. Φώτης Δομουχτσίδης ενημερώνει το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου για την έλλειψη χωρικών κυβικών καυσόξυλων στους δικαιούχους δημότες μας και αιτήθηκε τη χορήγηση επιπλέον ποσότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για θέρμανση ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Στο έγγραφό του αναφέρει και την αισθητή μείωση του ατομικού εισοδήματος που δυσχεραίνει επιπρόσθετα την ικανοποίηση της ανάγκης για θέρμανση ιδίως σε περιοχές που οι τιμές της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι πολύ χαμηλές.

Δείτε εδώ το έγγραφο.

Πρόγραμμα του Δήμου Σιντικής για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των δικαιούχων του προγράμματος «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

Ανακοινώνεται ότι ξεκινά, από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Σιντικής, η δεύτερη φάση υλοποίησης του προγράμματος «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» που θα περιλαμβάνει την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών πιστοποίησης και ένταξης στην παρούσα δράση. Στην πρώτη φάση έχουν ήδη συγκεντρωθεί αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα από του οικισμούς Αχλαδοχωρίου, Καρυδοχωρίου, Καπνοφύτου, Αγκίστρου, Προμαχώνα, Κάτω Ποροϊων, Σταυροδρομίου, Κορυφουδίου, Οδηγήτριας, Θεωδωρείου, Ανατολής και Παραποτάμου και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης τους. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει: 1) Την συγκέντρωση δικαιολογητικών από τους μόνιμους κατοίκους των οικισμών Φαιάς Πέτρας, Σχιστόλιθου καθώς και των περιοχών εντός του Σιδηροκάστρου που δεν διαθέτουν τηλεοπτικό σήμα. 2) Την συγκέντρωση δικαιολογητικών από τους μόνιμους κατοίκους των οικισμών Αχλαδοχωρίου, Καρυδοχωρίου, Καπνοφύτου, Αγκίστρου, Προμαχώνα, Κάτω Ποροϊων, Σταυροδρομίου, Κορυφουδίου, Οδηγήτριας, Θεωδωρείου, Ανατολής και Παραποτάμου που κατά την πρώτη φάση δεν κατάφεραν να τα καταθέσουν. Η κατάθεση των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τους μόνιμους κάτοικους της Φαιάς Πέτρας, του Σχιστόλιθου και του Σιδηροκάστρου θα γίνει την περίοδο 12 Νοεμβρίου – 23 Νοεμβρίου 2018 από τις 09:00 – 14:00, στο ισόγειο του Δημαρχείου Σιδηροκάστρου. Για τους μόνιμους κατοίκους των υπολοίπων οικισμών θα ισχύσει το παρακάτω πρόγραμμα:

Οικισμός Ημερομηνία Ώρα Τοποθεσία
Άγκιστρο 26 Νοεμβρίου 09:00 – 12:00 Κοινότητα Αγκίστρου
Προμαχώνας 26 Νοεμβρίου 12:15 – 15:00 Κοινότητα Προμαχώνα
Σταυροδρόμι – Κορυφούδι 28 Νοεμβρίου 13:15 – 15:00 Ιατρείο Σταυροδρομίου
Αχλαδοχώρι – Καρυδοχώρι 27 Νοεμβρίου 09:00 – 12:00 Κοινότητα Αχλαδοχωρίου
Καπνόφυτο 27 Νοεμβρίου 12:30 – 15:00 Ιατρείο Καπνοφύτου
Κάτω Πορόϊα 30 Νοεμβρίου 09:00 – 14:00 Κοινότητα Κάτω Ποροΐων
Θεοδώρειο – Ανατολή – Παραπόταμος – Οδηγήτρια 28 Νοεμβρίου 09:00 – 13:00 Αντιδημαρχείο Ροδοπόλεως
 

Οι αιτήσεις και η κατάσταση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα πλήρη δικαιολογητικά.

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV

Διεξαγωγή φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου παλαίμαχων στο Δημοτικό Στάδιο Σιδηροκάστρου.

Με αφορμή τη μετονομασία του Δημοτικού Σταδίου Σιδηροκάστρου σε Κατσαντώνειο Δημοτικό Στάδιο το νομικό πρόσωπο του Δήμου Σιντικής Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ διοργανώνει διεξαγωγή φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου στον οποίο θα συμμετέχουν παλαίμαχοι του Εθνικού Σιδηροκάστρου, της Αναγέννησης Πετριτσίου και του Ολυμπιακού Ροδόπολης, την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15.30 μ.μ. στο Στάδιο Σιδηροκάστρου.

Δωρεάν διανομή πρωινού σε μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Κάτω Ποροΐων.

Είναι γεγονός ότι στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης, η μετακίνηση αρκετών μαθητών για το σχολείο ξεκινάει πολύ νωρίς το πρωί, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου μία ώρα περίπου πριν την έναρξη των μαθημάτων. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Σιντικής σε συνεργασία με το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κάτω Ποροιων, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να διανέμει πρωινό στους μαθητές το χρονικό διάστημα της ωριαίας αναμονής. Το πρωινό που θα προσφέρεται δωρεάν κάθε πρωί στο χώρο της Μαθητικής Εστίας των Κ.Ποροίων, πλησίον του σχολείου, θα πληροί αυστηρώς τους κανόνες της υγιεινής διατροφής. Παράλληλα, εντός του σχολείου λειτουργεί κυλικείο, το οποίο καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Με τον τρόπο αυτό φιλοδοξούμε να καλύψουμε το κενό από την πλευρά της πολιτείας που αφορά σε δράσεις για τη προώθηση της υγιεινής διατροφής της μαθητιώσας νεολαίας και την ευρύτερη προαγωγή της υγείας τους.