Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή βασιλόπιτας των ΚΑΠΗ του Δήμου Σιντικής.

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο διασκέδασης «Bio – Bio» ο ετήσιος χορός της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ «Πρόνοια και Αγωγή» του Δήμου Σιντικής. Την εκδήλωση  προλόγισε ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ ο κ. Μπακρατσάς Δημήτριος, ο οποίος καλωσόρισε όλα τα μέλη του Δημοτικού και Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρέθησαν. Η συμμετοχή των μελών των ΚΑΠΗ των τριών δημοτικών ενοτήτων ήταν μεγάλη και ακολούθησε μια βραδιά με μουσική, χορό και πλούσια δώρα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Σιντικής για το έτος 2020.

Ο Δήμος Σιντικής σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 41/2018 (ΑΔΑ:ΩΙΟ8Ω1Υ-0ΟΩ) Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 (Α΄171), δέχεται αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων για τις θρησκευτικές του εμποροπανηγύρεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δημοσίευση διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο : “ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 1.852.803,04 € με ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής ,με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Δήμος Σιντικής- Διεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου 34 ,62300.Τηλ: 2323350200, fax:2323350220, Ιστοσελίδα: https://www.sintiki.gov.gr, Κωδικός NUTS:EL526

  1. Κωδικός CPV: 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου), 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης).

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της αρ.πρωτ:1427/14-02-2020 διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στις διευθύνσεις: https://www.sintiki.gov.gr και www.promitheus.gov.gr.

Απαιτούμενες εγγυήσεις:Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 29.884,00€, και  αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης πλέον ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση:  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) στα πλαίσια του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» , ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με κωδικό MIS  5001664, από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ(αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ27510057), και από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής.

Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικό μέσο για δημοσίευση στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11/2/2020 και έλαβε Συστημικό Αριθμό:2020/S 032-074591  και δημοσιεύτηκε στις 14/02/2020.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε Δέκα πέντε (15) μήνες που αφορά στην εγκατάσταση του συστήματος Τηλεμετρίας – Αυτοματισμού και ελέγχου διαρροών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  (12 μήνες για την παράδοση, 3 μήνες για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος) και περίοδο εγγυημένης λειτουργίας, μετά την Οριστική Παραλαβή της προμήθειας – Εγκατάστασης, ελαχίστου χρόνου 24 μήνες (εκτός εάν η προσφορά προβλέπει μεγαλύτερους χρόνους εγγυημένης λειτουργίας).

Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ,και Α/Α Συστήματος :85697.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η  18/03/2020 και ώρα 22:00μμ. Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350219 fax: 2323350220).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

 

 

  ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

    Δείτε παρακάτω: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΚΗΜΔΗΣ

Σημαντική εξέλιξη δίνει η σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. Ελευθέριου Αυγενάκη, για δύο νέα έργα που αφορούν στην αθλητική κοινότητα του Δήμου Σιντικής.

Ένα σημαντικό και θετικό βήμα για την υλοποίηση δύο έργων που αποτελούσαν όραμα της δημοτικής αρχής και αφορούν στην αθλητική κοινότητα του Δήμου Σιντικής, πραγματοποιήθηκε καθώς ο Υφυπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, διατύπωσε εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη του για την ένταξή τους στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για την Πράξη «Βελτίωση υποδομών Κλειστών Γυμναστηρίων Σιδηροκάστρου και Κάτω Ποροΐων» του Δήμου Σιντικής με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 483.870,97 € (πλέον 116.129,03 € ΦΠΑ).

Η διατύπωση θετικής γνώμης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη των δύο έργων στο Φιλόδημος ΙΙ, τα οποία με την υλοποίησή τους θα αναβαθμίσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου καθημερινά αθλούνται εκατοντάδες παιδιά αλλά και ενήλικες.

Δείτε εδώ την σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού.

Ευχαριστήριο στον κ. Δημήτριο Δημούδη από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιδηροκάστρου για την ευγενική του χορηγία.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σιδηροκάστρου και ειδικά η βιβλιοθηκονόμος Μαρία Ζάμπρου ευχαριστεί θερμά τον κ. Δημούδη Δημήτριο, Πρόεδρο της Εταιρείας Μελέτης  και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), για την άμεση (δωρεάν) αποστολή μετά από αίτημα της βιβλιοθήκης 4 τόμων της περιοδικής έκδοσης «Σερραϊκά Σύμμεικτα» (όπου υπάρχει αναφορά και στο Δήμο Σιντικής), καθώς και των βιβλίων «Εμμανουήλ Παπάς» του Απόστολου Βακαλόπουλου, «Ευρυπίδης Μπακιρτζής» του Σπυριδόπουλου Αριστοτέλη και «Εμφύλιος στις Σέρρες, 1946-1949» του Αραμπατζή Σάκη. Αναμφίβολα θα πλουτίσουν τη βιβλιοθήκη του δήμου μας και θα είναι άμεσα στη διάθεση του αναγνωστικού μας κοινού.

Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία του Δήμου Σιντικής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Σιντικής ανακοινώνει τη διακοπή των μαθημάτων για τα παρακάτω σχολεία: Δημοτικό σχολείο Αγκίστρου 4-5-6-7 Φεβρουαρίου 2020 » »                           Αχλαδοχωρίου 6 Φεβρουαρίου 2020 Νηπιαγωγείο Χαροπού 6 και 7 Φεβρουαρίου 2020 »                        Ροδόπολης 5-6-7 Φεβρουαρίου 2020 Δείτε εδώ την απόφαση.

Εκδήλωση μνήμης για τον ήρωα Γεώργιο Κατσάνη στην Χριστιανική Εστία Σιδηροκάστρου την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Ο Δήμος Σιντικής μαζί με την Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και το νομικό του πρόσωπο Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ. συνδιοργανώνουν εκδήλωση μνήμης για τον αείμνηστο ήρωα Γεώργιο Κατσάνη, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Χριστιανικής Εστίας Σιδηροκάστρου, στο πλαίσιο της Εξοδίου Ακολουθίας του ήρωα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 π.μ.

Διακοπή μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο Χαροπού στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2020.

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Σιντικής ανακοινώνει τη  διακοπή των μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο Χαροπού για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου και για λόγους πρόληψης την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020.

 

Δείτε εδώ την απόφαση

Διακοπή μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο Ροδόπολης στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2020.

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Σιντικής ανακοινώνει τη διακοπή των μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο Ροδόπολης για λόγους προστασίας και πρόληψης της δημόσιας υγείας σήμερα Δευτέρα 03-02-2020 και τη Τρίτη 04-02-2020.

Δείτε εδώ την απόφαση.