Δωρεάν εξετάσεις σπιρομέτρησης στον Δήμο Σιντικής την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου

Πρόγραμμα δωρεάν σπιρομέτρησης διοργανώνει η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Δήμο Σιντικής. Οι εξετάσεις θα γίνουν την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου και ώρες 10.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ. στο χώρο του ΚΑΠΗ Σιδηροκάστρου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 23230 22564, 23230 22524 για τα ραντεβού τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καπνιστές  κάθε ηλικίας, αλλά και σε πάσχοντες από χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Σιντικής.

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Σιντικής  θα συγκροτηθεί, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα 1.9.2019 – 31.12.2023, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες (άρθρο 76 Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18).

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες.

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι οι εξής:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό και το τεχνικό του πρόγραμμα.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού.

Για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, προσκαλούνται  φορείς, σύλλογοι και οργανώσεις του Δήμου Σιντικής  , να εκφράσουν εγγράφως (Αίτηση Συλλόγου) τη βούληση συμμετοχής τους, προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης, και σε δημότες του Δήμου Σιντικής που επιθυμούν να  εγγραφούν (Αίτηση Δημότη)  στον ειδικό κατάλογο, προκειμένου να συμμετάσχουν (μετά από κλήρωση) στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Η σχετική αίτηση-δήλωση για τη συμμετοχή σας μπορεί να σταλεί ταχυδρομικά, με φαξ στον αριθμό 2323350220,με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@sidiki.gr  ή να επιδοθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σιντικής, το αργότερο έως και την  30η  Οκτωβρίου 2019.

(Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 2323350203 και 2323350270)

 Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Ο Δήμαρχος  Σιντικής

Φώτιος Δομουχτσίδης

Ζωντανή αναμετάδοση συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σιντικής.

Η υπηρεσία αναμετάδοσης των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Σιντικής έχει ενεργοποιηθεί και είναι διαθέσιμη για όλους τους πολίτες. Για να παρακολουθήσετε ζωντανά πατήστε το παρακάτω link:  

Ορισμός νέων αντιδημάρχων στον Δήμο Σιντικής.

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις Δημάρχου με τον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Σιντικής και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο καθένας.

Δείτε παρακάτω τις αποφάσεις ΩΦ1ΨΩ1Υ-Ξ20 ΩΞ7ΙΩ1Υ-ΜΔΠ  

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για τον κωδικό ειδικότητας 101 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σκαπτικού Μηχανήματος).

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ενός υπαλλήλου με κωδικό ειδικότητας 101 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σκαπτικού Μηχανήματος).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  στην ειδικότητα 101.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ στην ειδικότητα 101.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από αύριο μέχρι και 2/9/2019.

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αριθ. ΣΟΧ 1/2019.

Ο δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών: δυο (2) ΥΕ με κωδικό ειδικότητας 103 εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων, δύο (2) ΥΕ με κωδικό ειδικότητας 104 εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρου και ενός (1) ΔΕ με κωδικό ειδικότητας 102  οδηγών φορτηγού Γ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   στην ειδικότητα 102.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ στην ειδικότητα 103.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ στην ειδικότητα 104.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ στην ειδικότητα 102.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ στην ειδικότητα 103.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ στην ειδικότητα 104.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ στην ειδικότητα 102.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ στην ειδικότητα 103.
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από αύριο μέχρι και 2/9/2019.
Τα αποτελέσματα για την ειδικότητα με κωδικό 101 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σκαπτικού μηχανήματος) θα εκδοθούν και θα αναρτηθούν αύριο 22/8/2019

Ο Δήμος Σιντικής στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Σιντικής παρέχει για μία ακόμη χρονιά τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και σε κλάδους τροφίμων & ποτών, μεταποίησης και υπηρεσιών, με σκοπό την προβολή και διαφήμισή τους με την χρήση διαφημιστικών φυλλαδίων και δειγμάτων προϊόντων τους.

Η ΔΕΘ, συμπληρώνοντας 84 χρόνια λειτουργίας, αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα εκθεσιακά γεγονότα στην Ελλάδα και διατηρεί τη διεθνή ακτινοβολία της, καθώς θεωρείται από τις σπουδαιότερες εκθέσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σε ετήσια βάση οι επισκέπτες της ξεπερνούν τους 200.000 και τα τελευταία χρόνια  εμπλουτίζεται με  ενδιαφέρουσες παράλληλες εκδηλώσεις σχετικές με την τεχνολογία, τον πρωτογενή τομέα, την επιχειρηματικότητα και την διατροφή-γαστρονομία και περιλαμβάνει επίσης  συναυλίες, θεατρικά δρώμενα και άλλες δράσεις πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έκθεση εδώ: https://tif.helexpo.gr/el

Ο Δήμος Σιντικής  όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, εξασφάλισε δικό του σταντ στο περίπτερο 16 του Επιμελητηρίου Σερρών, στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η οποία θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 15 Σεπτεμβρίου 2019 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προβάλουν τα  προϊόντα τους δωρεάν στη διάρκεια και στους χώρους της Έκθεσης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν έως την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019  στο e-mail: info@sidiki.gr, περιλαμβάνοντας:

Επωνυμία της επιχείρησης

Όνομα Υπευθύνου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Κατηγορία Προϊόντων

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Σιντικής στα  τηλέφωνα: 2323350203 (Έφη Κωνσταντινίδου) και 6980138846 (υπεύθυνος Άνθιμος Γεωργιάδης)