Ορθή επανάληψη του πίνακα απορριπτέων της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων με κωδικό 102 της ΣΟΧ3/2023 ανακοίνωσης του Δήμου Σιντικής

Ορθή επανάληψη του πίνακα απορριπτέων της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων με κωδικό 102 της ΣΟΧ3/2023 ανακοίνωσης του Δήμου Σιντικής

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 102 πατήστε εδώ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 08/12/2023 μέχρι 18/12/2023

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΣΟΧ3/2023

 Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για την ειδικότητα με κωδικό 102 «ΔΕ Ηλεκτρολόγων» της αριθ. ΣΟΧ3/2023 ανακοίνωσης του δήμου Σιντικής που αφορά μία (1) θέση εργασίας

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 102 πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 102 πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 102 πατήστε εδώ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 07/12/2023 μέχρι 18/12/2023

Τα αποτελέσματα για τις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες

Ζωντανά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 05/12/2023 και ώρα 18:30

Συνεδριάζει (εξ αναβολής) την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη με  έντεκα (11) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Όσοι επιθυμείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά, μπορείτε να το κάνετε πατώντας: εδώ

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κρίθηκε μη σύννομη η δαπάνη επιχορήγησης για δράσεις πυροπροστασίας Συλλόγων με βάση το άρθρο 202 , παρ. 1 του ν. 3463/2006 περί επιχορηγήσεων και βοηθημάτων Δήμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν του με αριθμ. Πρωτ: 50429/23-11-2023 εγγράφου της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Περιφερειακής Υπηρεσίας Σερρών η οποία υπάγεται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας , η δαπάνη επιχορήγησης Συλλόγων που αναλαμβάνουν δράσεις πυροπροστασίας σε συνεργασία με το Δήμο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κρίθηκε μη σύννομη.

Σύμφωνα με απόσπασμα του παραπάνω εγγράφου ¨ Ως προς τη διαχείριση κονδυλίων προορισμένων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας , η καταβολή χρηματικών ποσών σε συλλόγους για επιτήρηση των δασών, μέσω τακτικών περιπολιών με κίνηση δικών τους οχημάτων , ως εθελοντικές οργανώσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας βασιζόμενη στο άρθρο 202 , παρ. 1 του ν. 3463/2006 περί επιχορηγήσεων και βοηθημάτων Δήμων , είναι πλέον μη σύννομη λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου από το έτος 2020¨.

Λόγω της παραπάνω εξέλιξης μετά λύπης μας ενημερώνουμε τους Συλλόγους που συνέδραμαν στην πυροπροστασία του Δήμου μας κατά την θερινή περίοδο του 2023 , ότι αδυνατούμε να τους επιχορηγήσουμε παρά τις αποφάσεις που λήφθηκαν.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δράση ενημέρωσης πολιτών (Street Work) 16/11/2023 από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής και την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ του ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 16/11/2023 από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής και την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ του ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών η δράση ενημέρωσης πολιτών (Street Work) για τη Λειτουργία και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Κοινότητας και η Κινητή Μονάδα.

Η δράση υλοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας του Σιδηροκάστρου στα πλαίσια της εξωστρέφειας των παραπάνω φορέων, ώστε να ενημερωθεί ο γενικός πληθυσμός του Δήμου για τις δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρουν οι φορείς.

     

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής ευχαριστεί θερμά την Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιντικής για την υποστήριξη της δράσης, καθώς και την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ για την άψογη συνεργασία.

          

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης Κυνηγετικής Περιόδου 2023-2024

Το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου με ανακοίνωση που εξέδωσε απαγορεύει το κυνήγι σε περίπτωση χιονόπτωσης την Κυνηγετική Περίοδο 2023-2024. Συγκεκριμένα αναφέρει: Απαγορεύεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2023-2024 σε όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου, το κυνήγι κάθε θηράματος (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων επ’ αυτού, καθώς και την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών Θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών (χιόνια – παγετός).

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 258 παρ. 3β, 287 παρ.3 και 288 του Ν.Δ. 86/69, καθώς και την αριθμ. 414985/29-11-1985 Κ.Υ.Α., όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης, στους κυνηγετικούς συλλόγους και στα μέλη τους και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δείτε την απόφαση εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση με αριθμ. 558/(17-11-2023) απόφαση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20-8-2019 ορισμός αντιδημάρχων
3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του 2011(απόφ.191/20-3-2-19 τ.Β΄ 698) για το Δήμο Σιντικής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός ανέρχεται στους 22.195 κατοίκους
4. Το γεγονός ότι ο δήμος Σιντικής αποτελείται από 6 δημοτικές ενότητες
5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2134/Τ.Β/13-7-2012).
7. Τις με αριθμ. 456/2022, 462/2022 , 464/2022 και 492/2023 προγενέστερες αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Τροποποιεί τη με αριθμ. 492/2023 Απόφαση Δημάρχου στην παράγραφο Ε και ορίζει τον κ. Τορουνίδη Ιωάννη άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Τουρισμού και Πολιτικής Προστασίας με τις ίδιες αρμοδιότητες που αναφέρονται στη με αριθμ. 492/2023 Απόφαση.

2. Τροποποιεί τη με αριθμ. 492/2023 Απόφαση Δημάρχου στην παράγραφο Η και ορίζει τον κ. Τσίντσιο Γεώργιο έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής και Αθλητισμού με τις ίδιες αρμοδιότητες που αναφέρονται στη με αριθμ. 492/2023 Απόφαση.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Τσίντσιος Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 492/2023 (ΑΔΑ : Ρ4ΩΛΩ1Υ-ΚΟ6) προγενέστερη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη Διαύγεια.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε: εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Δίωξη αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών σε αγροτικές και λοιπές περιοχές

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν σχετικής αίτησης ομάδας κυνηγών και έγκρισης της Υπηρεσίας μας, στα πλαίσια υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων, με τις οποίες προβλέπεται η λήψη ειδικών διαχειριστικών μέτρων ελέγχου του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (Α.Π.Χ.) σε αγριόχοιρους, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του νοσήματος σε περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 «παραρτήματα», της ίδιας απόφασης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους περιορισμούς που καθορίζονται σε αυτή, το Σάββατο 11-11-2023 και ώρα από 7:00 έως 15:00, στην περιοχή Αετοβούνι, εντός ΚΑΖ Νέου Πετριτσίου, Δήμου Σιντικής, της Π.Ε. Σερρών, θα πραγματοποιηθεί από ομάδα κυνηγών μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Σιδηροκάστρου και Ροδόπολης, κατά παρέκκλιση θήρας αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις του άρθρου 259 του Ν.Δ86/1969 και τις ανωτέρω σχετικές με το θέμα Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο αυτό. Παρακαλούμε για την συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, για την: α) με κάθε μέσο ευρεία γνωστοποίηση της επιχείρησης της ομάδας κυνηγών για την ελεγχόμενη θήρα των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών και β) λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων εκάστου, επιτήρησης της περιοχής που επιχειρούν τα συνεργεία, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η προσβασιμότητα σ’ αυτήν και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Ο

Γραμματέας Πολ. Προστασίας

Καραντζούλης Αριστείδης

Ανακοίνωση με αριθ. ΣΟΧ3/2023 για την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, με τις παρακάτω ειδικότητες:

-ενός (1) ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, ενός (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγων, επτά (7) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και ενός (1) ΥΕ Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων (για απασχόληση στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Σιντικής).

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το παράρτημα με σήμανση  10-06-2021 πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης ΣΟΧ.2 πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας (για όποιον τη χρειάζεται) πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως είτε να τη στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Δήμος Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, υπόψη γραφείου προσωπικού.     

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις  15/11/2023 και λήγει στις  24/11/2023.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212.