Δήμος Σιντικής: Υπεγράφη η σύμβαση για τη συντήρηση των οχημάτων

Στην υπογραφή σύμβασης για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου – υπερκατασκευών αυτών – προμήθειας ελαστικών – επισκευής ελαστικών – προμήθειας ανταλλακτικών – βαθμονόμησης ταχογράφων – περιοριστών ταχύτητος του Δήμου Σιντικής έτους 2022 – 2023» προχώρησε ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτης Δομουχτσίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 199.490,74 πλέον ΦΠΑ 24%.

Μετά και την υπογραφή της σύμβασης ξεκινούν άμεσα οι επισκευές και συντηρήσεις οχημάτων του «στόλου» του Δήμου Σιντικής.

Απόφαση – Πρόσκληση Φορέων Μαζικού 2023 του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού για πιστοποίηση ως φορείς υλοποίησης προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

Με απόφασή του ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης καλεί του Ο.Τ.Α και άλλους φορείς, όπως, ιδίως, αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, μορφωτικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικά κέντρα, φορείς διοργάνωσης προγραμμάτων εργασιακής άθλησης και φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον πιστοποίησης ως φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους μέχρι την 23η Ιουνίου 2023.

Δείτε εδώ την Απόφαση – Πρόσκληση του Υφυπουργού