Δήμος Σιντικής: Νέα σύμβαση για τα ογκώδη απόβλητα

Στην υπογραφή σύμβασης για τη «Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» προχώρησε ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτης Δομουχτσίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.159,70 πλέον ΦΠΑ 24%.

Ο ανάδοχος ουσιαστικά θα δέχεται στις εγκαταστάσεις του τα συγκεκριμένα ογκώδη απόβλητα, που οι δημότες εναποθέτουν στους ειδικούς κάδους που υπάρχουν σε κάθε κοινότητα, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης επεξεργασίας.