Προγραμματισμένες Βολές στο Πεδίο Βολής της «ΑΜΠΕΛΑΣ»

  1. Σας γνωρίζουμε ότι τις Κυριακές 13, 20, 27 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00π.μ, θα πραγματοποιηθούν βολές με G3A3 και MG3, στο πεδίο βολής «ΑΜΠΕΛΑΣ».
  2. Παρακαλούμε για τη κάλυψη της εν λόγω εκπαίδευσης, σε θέματα ασφαλείας κατά την κρίση σας, το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.
  3. Χειριστής θέματος: ΕΠΟΠ ΕΠΧΙΑΣ(ΠΖ) Κουβεντάρης Πέτρος, τηλ 2323022350