Διεύθυνση Δασών Δράμας: Τροποποίηση απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Π.Ε.Δράμας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Στην πέμπτη τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 428/15.01.2021 απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Π.Ε. Δράμας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιερχομένου του» προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Δράμας.

Η τροποποίηση αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε: εδώ

Συνεχίζεται η κακοκαιρία – Ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής

Με ανακοίνωσή του το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής παρακαλεί τους κατοίκους του Δήμου, που κατοικούν πλησίον του ποταμού Στρυμόνα, όπως δείξουν ιδιαίτερης προσοχής στις 10 και 11 Ιουνίου, διότι υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Για οποιοδήποτε περιστατικό ή περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Ευστάθιο Ζαπρίδη (6980893668), είτε στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής Αριστείδη Καραντζούλη (6937179087).

Δήμος Σιντικής: Ξεκινά η επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή» του Δήμου Σιντικής και υπογράφει η Πρόεδρος του κα Σταυρούλα Αργυροπούλου, ανακοινώνεται η επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Σιντικής. Το δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής:

«Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής» ενημερώνει τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου μας ότι ξεκινάει η επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. Β εδαφ. 5  της υπ’ αριθμ. απόφασης Δ1α/Γ.Π. οικ. 30819 (ΦΕΚ 2676/Β΄/31-05-2022) και συγκεκριμένα:

Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) της Υπηρεσίας μας θα λειτουργούν με τη συμμετοχή μόνο ωφελούμενων και εργαζομένων, οι οποίοι:

 α) είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, στον υπεύθυνο που ορίζεται από την εκάστοτε δομή,

β) είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική από εργαζόμενους και ωφελούμενους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9.

Για την τήρηση των παραπάνω η υπηρεσία θα ορίσει τους υπεύθυνους για κάθε ΚΑΠΗ».