Εκλογή Νέου Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Μελών Οικονομικής Επιτροπής & Ποιότητα Ζωής

Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες για την εκλογή Προεδρείου Δ/Σ και νέων μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Όσον αφορά το ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ εξελέγησαν:

Πρόεδρος: Μαυροφρύδης Κυριάκος

Αντιπρόεδρος: Σπανίδης Ευθύμιος

Γραμματέας: Κοσμίδης Παναγιώτης

Για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ εξελέγησαν:

ΣΙΝΤΙΚΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1. ΡΟΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
2. ΙΝΤΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2. ΛΕΩΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 1. ΦΡΑΓΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
1. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 

Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ εξελέγησαν:

ΣΙΝΤΙΚΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΡΟΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
2. ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2. ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
1. ΦΡΑΓΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
1. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ