Την Κυριακή 03 Οκτωβρίου θα εκτελεστεί βολή στο πεδίο βολής «Κ.Αμπέλας»

Από το 3ο Γραφείο του ΤΕΘ Σιδηροκάστρου ανακοινώνεται ότι το πρωί της Κυριακής 03 Οκτωβρίου 2021 και συγκεκριμένα από ώρα 08.30 έως 14.00 θα εκτελεστεί βολή στο Πεδίο Βολής (ΠΒ) της «Κ.ΑΜΠΕΛΑΣ» και συγκεκριμένα βολή Πολυβόλου ΗΚ-11 υπ’αριθμ. «3».

Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται οι Εθνοφύλακες – Εθνοφρουροί την παραπάνω ημέρα και ώρα να βρίσκονται στο «ΠΒ ΑΜΕΠΛΑΣ» με την προβλεπόμενη στολή (υπ’αριθμ.9) και κράνος εξάρτηση.

Υπενθυμίζεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή από όλους των προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία και των κείμενων διαταγών, μέτρων ατομικής προστασίας – προφύλαξης (μάσκες – αντισηπτικά υγρά – τήρηση αποστάσεων κ.λ.π.) κατά της εξάπλωσης του ιού COVID 19.

Για να δείτε την ανακοίνωση του ΤΕΘ Σιδηροκάστρου πατήστε εδώ:

Προσλήψεις δύο ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή» του Δήμου Σιντικής

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή» του Δήμου Σιντικής με την υπ’αριθ. 35/2021 ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα, προτίθεται να προσλάβει προσωπικό ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (εν ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ:

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα «κορονοχρέη». Μέχρι ποια ημερομηνία θα είναι ανοιχτή

Άνοιξε το βράδυ της Τετάρτης (29/9) η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο myaade/ρυθμίσεις οφειλών για την ρύθμιση των χρεών με 36 έως 72 δόσεις.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εξόδων) θα παραμείνει ανοικτή για υποβολή αιτήσεων έως και τις 31 Δεκεμβρίου. Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως και τις 31 Ιανουαρίου του 2022 και στη συνέχεια οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι συνεπείς στην καταβολή των μηνιαίων δόσεων τους.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας έκρυβε ωστόσο εκπλήξεις, καθώς δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης και σε όσους έχουν χρέη που δεν δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μάλιστα, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα η πληρωμή των δόσεων να ξεκινήσει εντός του 2021, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εντός τριών 24ωρων από την έγκριση της ρύθμισης.

Αυτό σημαίνει ότι φορολογούμενοι που θα ενταχθούν τώρα στη ρύθμιση θα ξεκινήσουν να πληρώνουν από τον Οκτώβρη και όχι από το τέλος Ιανουαρίου. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ρύθμισης είναι η πληρωμή της πρώτης δόσης εντός 3 ημερών από την έγκριση της, σε αντίθετη περίπτωση η ρύθμιση χάνεται, χωρίς ωστόσο να χάνεται και η δυνατότητα να υποβληθεί και νέα αίτηση ρύθμισης. Ωστόσο, για όσους οι οφειλές τους παραμένουν σε αναστολή εξαιτίας της πανδημίας, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης έως και το τέλος Δεκεμβρίου.

Στη ρύθμιση οι δικαιούχοι μπορούν να ρυθμίσουν σε 36 άτοκες δόσεις ή 72 έντοκες με επιτόκιο 2,5%. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η ρύθμιση χάνεται στην περίπτωση που δεν καταβληθούν δύο δόσεις, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την απώλεια και όλων των ευεργετημάτων, ενώ το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής θα καθίσταται άμεσα απαιτητό.

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

Εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση:

α) ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020,

β) οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και

γ) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017.