Ο Δ.Σιντικής προχώρησε στη συντήρηση δρόμου για τη διευκόλυνση κατοίκων και επιχειρήσεων

Ο Δήμος Σιντικής ενημερώνει ότι για τη διευκόλυνση των κατοίκων και των επιχειρήσεων προχώρησε στη συντήρηση του δρόμου που φαίνεται στη φωτογραφία, μέχρι η Περιφέρεια να δώσει στην κυκλοφορία τον κλειστό, αυτή τη στιγμή για την κυκλοφορία των οχημάτων, δρόμο των λουτρών.

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών στο ΝΠΔΔ «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής».

Το ΝΠΔΔ Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ενός (1)  ατόμου ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, ορισμένου χρόνου, προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021.

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.   Για το Παράρτημα πατήστε εδώ.

Ζωντανά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 22-09-2021 στις 18.30 μ.μ.

Συνεδριάζει σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2021 στις 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να το παρακολουθήσουν στο παρακάτω link: https://youtu.be/UBye0oEWDXA

Ενημερωτικές Ημερίδες του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή» Δ.Σιντικής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΒΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ” ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ, θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου (Ισόγειο), την:

·Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11:00 π.μ.  με θέματα συζήτησης την ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση και διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού

·Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11:00 π.μ.  με θέματα συζήτησης την πρόληψη & συμβουλές υγείας, ατομική υγιεινή και υγιεινή διατροφή, για ενήλικες και παιδιά και συμβουλευτική κοινωνικοποίηση και ένταξη  

Επίσης, μετά το πέρας των ημερίδων, θα υπάρχει κινητή μονάδα (VAN), ειδικά εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να ενημερωθεί ατομικά.

Βασικός άξονας της ημερίδας θα είναι η ενημέρωση για θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής, για θέματα κοινωνικοποίησης παιδιών και υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης και διαχείρισης του οικογενειακού προϋπολογισμού των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Θα μιλήσουν οι: Διατροφολόγος, Νοσηλεύτρια, Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχολόγος και Οικονομολόγος της «ΣΤΗΡΙΖΕΙΝ» για τα σχετικά θέματα κοινωνικοποίησης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης.

Ταυτόχρονα, η κινητή μονάδα στοχεύει στην ενημέρωση των ωφελούμενων, παρέχοντας με διαδραστικό τρόπο σημαντικές συμβουλές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην ημερίδα είναι η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού στη Γραμματεία ή να έχουν πραγματοποιήσει ταχεία δοκιμασία αντιγόνου (rapid test) σαράντα οκτώ (48) ωρών ή PCR test εβδομήντα δύο (72) ωρών, πριν την προσέλευση.

Επίσης, θα υπάρχει ταυτόχρονη  διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) στο Facebook: “Δήμος Σιντικής ΤΕΒΑ ΠΚΜ Συνοδευτικά ” 

Για πιο γρήγορα αντιγράψτε τον σύνδεσμο ->     https://bit.ly/3ElWCI4

Στην περίπτωση που υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, θα μαγνητοσκοπηθεί και θα ανέβει το βίντεο στη σελίδα, ακριβώς μετά το πέρας, της εκδήλωσης.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για τον Covid19.

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή στείλτε μήνυμα με τα στοιχεία σας, στα:

Από σταθερό (χωρίς χρέωση): 800 100 1770

Από κινητό: 6907650399

E -mail: teva.upostiriksi@gmail.com

Facebook : ‘’TEBA Συνοδευτικές Δράσεις ΠΚΜ’’

Instagram: ‘’teba.draseis’’

ή επικοινωνήστε με τις κατά τόπους υπηρεσίες που υποβάλατε την αίτησή σας στο ΤΕΒΑ.

Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου

Με το άρθρο 66 του Ν.4830 δίνεται παράταση στην υποβολή της δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου. Η όλη διαδικασία γίνεται προκειμένου να υπολογιστούν φόροι-τέλη και εισφορές προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού των υπόχρεων σε δήλωση, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση. Συγκεκριμένα, στο άρθρο αναφέρονται τα εξής:

  1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι – τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 12.2021.
  2. Κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως, στο άρθρο 73 του β.δ. της 9/20.10.1958 (Α’ 171) στα άρθρα 2 και 5 του ν. 25/1975 (Α’ 74), στο άρθρο 2 του ν. 429/1976 (Α’ 235), στις παρ. 11 και 14 του άρθρου 10 του ν. 1080/ 1980 (Α’ 246) και στις παρ. 12 και 16 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), σε όσους υποβάλλουν δήλωση ορθών στοιχείων, σύμφωνα με την παρ. 1, διαγράφεται το σύνολο των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.
  3. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού επεξεργάζονται τις δηλώσεις και εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές υποθέσεις, εγγράφοντας στα Μητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά μέτρα, το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου
  4. Οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που προκύπτουν από τα οριζόμενα στην παρ.2, καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.
  5. Οι οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το παρόν, εξαιρούνται από την παρ.1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).