Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Oικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Ανοίγει το σύστημα της ΗΔΙΚΑ για ένταξη ευάλωτων νοικοκυριών στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, ένταξη που σχετίζεται με την φορολογική δήλωση 2020 και τον ΕΝΦΙΑ

Πλέον, ξεκινούν και οι επίσημα οι αιτήσεις στην ΗΔΙΚΑ για ένταξη των ευάλωτων νοικοκυριών στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Η προθεσμία για την υποβολή νέας αίτησης για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) έτους 2021 είναι έως της 15 Νοεμβρίου.

Για την ένταξη στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.idika.gr/kot/ με τους κωδικούς του TAXISnet.

Οι αιτήσεις του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών ελέγχονται βάσει:

  • Της φορολογικής δήλωσης 2020, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού.
  • Της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2020, όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Οι πολίτες οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση έως την 16 Σεπτεμβρίου 2021 και πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2021 και έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2020 (εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2021), μπορούν αν θέλουν, να κάνουν νέα αίτηση, η οποία θα ελεγχθεί, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2021).

Για αιτήσεις κοινωνικού τιμολογίου απαιτείται η προηγούμενη έγκριση αίτησης ΚΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα). Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο, αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Δεν απαιτείται επίσης η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Επίσης:

– Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους (αφού πρώτα ακυρώσουν ήδη υπάρχουσα υποβληθείσα αίτηση).

– Με την παρέλευση διμήνου από τη λήξη της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων (από 16/09/2021 έως και 15/11/2021), όσοι από τους εν ενεργεία δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.

Δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Έξι βήματα για το αν είστε δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή αν μπορείτε να ενταχθείτε στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών:

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ που να έχει εγκριθεί εντός του τελευταίου διμήνου. Αν είστε δικαιούχος ΚΕΑ αλλά η αίτησης σας έχει εγκριθεί πριν από τους τελυταίους 2 μήνες, πρέπει να κάνετε τροποποιητική αίτηση ΚΕΑ. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου θα εκτελεστεί βολή στο πεδίο βολής «Κ.Αμπέλας»

Από το 3ο Γραφείο του ΤΕΘ Σιδηροκάστρου ανακοινώνεται ότι το πρωί της Κυριακής 19 Σεπτεμβρίου 2021 και συγκεκριμένα από ώρα 09.00 έως 14.00 θα εκτελεστεί βολή στο Πεδίο Βολής (ΠΒ) της «Κ.ΑΜΠΕΛΑΣ».

Κατόπιν τούτου, απαγορεύεται η προσέγγιση προσωπικού, οχημάτων, ποιμνίων κλπ. στην παραπάνω περιοχή τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρες, για λόγους ασφαλείας.

Για να δείτε την ανακοίνωση του ΤΕΘ Σιδηροκάστρου πατήστε εδώ:

Διάσκεψη για το «Μέλλον της Ευρώπης»

Καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών για συμμετοχή τους στη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης» ξεκινά το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της ομάδας έργου που έχει συστήσει για τον διϋπουργικό συντονισμό και τη διαβούλευση με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Μάλιστα, για αυτό το λόγο έχει στηθεί ψηφιακή πλατφόρμα από το Υπουργείο Εξωτερικών: futureu.gov.gr.

Η προσπάθεια για τη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις ιδέες τους οι Ευρωπαίοι πολίτες, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση τη δέσμευση που έχουν αναλάβει, θα δώσουν συνέχεια στις ιδέες και τις απόψεις που θα διατυπωθούν. Η Διάσκεψη αναμένεται μέχρι την άνοιξη του 2022 να καταλήξει σε συμπεράσματα και να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Στη Διάσκεψη μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, που σέβονται τις αξίες που ορίζονται από τον Χάρτη Αρχών (https://futureu.europa.eu/pages/charter), αλλά και οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, όπως επίσης η κοινωνία των πολιτών και άλλες οργανώσεις, που επιθυμούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις και να συνεισφέρουν ιδέες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης» πατήστε εδώ:

Ξεκινάνε οι εγγραφές για την Φιλαρμονική Σιδηροκάστρου

O Δήμος Σιντικής σας ενημερώνει, ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές νέων μελών (από ηλικία 9 έως 13 ετών) στα τμήματα της Φιλαρμονικής Σιδηροκάστρου για το νέο εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν εντελώς δωρεάν είναι τα εξής:

  1. Θεωρία της Μουσικής
  2. Ρυθμικό Σοφλέζ
  3. Εκμάθηση μουσικών οργάνων (ξύλινων και χάλκινων πνευστών, καθώς και κρουστών)

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο 6979683908, είτε θα επισκεφθείτε το κτίριο της Φιλαρμονικής τις παρακάτω ημέρες:

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –> 10-12πμ

ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –> 6-9μμ

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για το διασυνοριακό έργo «RiverPLUS»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του διασυνοριακού έργου με ακρωνύμιο RiverPlus, εταίρος του οποίου είναι και ο Δήμος Σιντικής, εντάσσεται το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ». Δικαιούχοι του προγράμματος είναι κάτοικοι των Δήμων Ηράκλειας, Σιντικής και Εμμανουήλ Παππά.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ( 10ΩΡΕΣ)
  • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ MARKETING/BRANDING ΤΟΠΟΥ ( 10 ΩΡΕΣ).

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ:

Για να δείτε την αίτηση πατήστε εδώ.

Πρόσκληση από την ΕΛΣΤΑΤ σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Απογραφέων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Απογραφέων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών (ΠΚ), για απασχόληση κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 27ης Αυγούστου 2021 μέχρι και τη 15 η ώρα της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου και ηλικίας από 18 έως 67 ετών (έτη γέννησης 1954-2003).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

Σβήστηκε εγκαίρως και χωρίς συνέπειες η φωτιά δυτικά της Καστανούσας

Η άμεση επέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος και οι συντονισμένες ενέργειες των πυροσβεστών από κλιμάκια του Νομού Σερρών, αλλά και του Νομού Κιλκίς, έδωσαν αίσιο  τέλος στην φωτιά δυτικά του ορεινού όγκου της Καστανούσας, στο Όρος Μπέλες.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η φωτιά τέθηκε υπό τον πλήρη έλεγχο της πυροσβεστικής που με την έγκαιρη παρέμβαση και την άριστη συνεργασία της με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο κίνδυνος εξάπλωσης απομακρύνθηκε.

Υπολογίζεται ότι περίπου 100 στρέμματα γης βοσκοτόπων κάηκαν, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς ήδη ερευνούνται. Όπως τονίζουν οι επικεφαλείς των πυροσβεστικών κλιμακίων, καθ’ όλη την διάρκεια της σημερινής βραδιάς θα υπάρχει επιφυλακή για την αποφυγή αναζωπυρώσεων.

Ανακοίνωση του Δήμου Σιντικής για τους Ποδηλατικούς Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Νέο Πετρίτσι για την αποφυγή μη αληθών ειδήσεων

Με αφορμή τα ερωτήματα που τέθηκαν από Δημότες του Δήμου Σιντικής αναφορικά με τους ποδηλατικούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου στο Νέο Πετρίτσι και για την αποφυγή μη αληθών ειδήσεων, από τον Δήμο Σιντικής διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Από τον Δήμο Σιντικής ζητήθηκε να δοθεί η έγκριση για τη διεξαγωγή των αγώνων, όπως και φυσικά έγινε χωρίς δεύτερη σκέψη!
  2. Ουδέποτε ζητήθηκε από τον Δήμο Σιντικής να συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας ή έστω οι αγώνες να τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου, κάτι που εννοείται πως θα δεχόταν ο Δήμος Σιντικής, όπως άλλωστε έχει κάνει ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν και σε άλλες αθλητικές διοργανώσεις. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν στον Δήμο Σιντικής έχουν διοργανωθεί μέχρι και διεθνείς αγώνες, όπως για παράδειγμα τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Μπάντμιντον ή το 5o Διεθνές Τουρνουά Μπάντμιντον, το οποίο μάλιστα ήταν συνδιοργάνωση του Δήμου Σιντικής με την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης.
  3. Ζητήθηκε από τη «Σιντική ΔΑΕ» του Δήμου Σιντικής και όχι από τον Δήμο Σιντικής η παραχώρηση 16 δωματίων για τη φιλοξενία ομάδων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Σιντική ΔΑΕ», με στόχο την τουριστική προώθηση του Δήμου Σιντικής, αν και πρόκειται για μία περίοδο όπου η επισκεψιμότητα στα Ιαματικά Λουτρά και οι κρατήσεις δωματίων κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, αποφάσισε να προσφέρει μία σημαντική έκπτωση στο τίμημα ενοικίασης των δωματίων για τη διαμονή των συμμετεχόντων στους αγώνες, όπως και έγινε.

Αυτή είναι ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ, η οποία πρέπει να λέγεται προκειμένου να μην παραπληροφορούνται οι δημότες!

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Οικοκυρική Σχολή της «ΕΜΜΕΛΕΙΑ»

Με ανακοίνωσή της η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών η «ΕΜΜΕΛΕΙΑ» ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Οικοκυρική Σχολή της για το σχολικό έτος 2021-2022. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2021 στα Γραφεία της Σχολής, τα οποία βρίσκονται στην οδό Γενναδίου 3 στις Σέρρες.

Στην Οικοκυρική Σχολή της «ΕΜΜΕΛΕΙΑ» μπορούν να εγγραφούν και να φοιτήσουν μαθήτριες ηλικίας 15 έως 35 ετών. Η φοίτηση είναι διετής και δωρεάν, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου 2021 και θα διεξάγονται καθημερινά από 09.00 έως 13.00.

Φέτος θα διδαχθούν τα παρακάτω μαθήματα:

Α’ τετράμηνο : Πλέξιμο, Ραπτική, Μαγειρική- Ζαχαροπλαστική.

Β’ τετράμηνο : Πλέξιμο, Ραπτική, Μαγειρική- Ζαχαροπλαστική, Κατασκευή χειροποίητου κοσμήματος.

Επίσης, η «ΕΜΜΕΛΕΙΑ», θέλοντας να διευκολύνει τη φοίτηση μαθητριών απ΄ όλο το Νομό Σερρών, αναλαμβάνει τη δωρεάν μετακίνησή τους, από και προς την Οικοκυρική Σχολή.

Στο τέλος της διετούς φοίτησης χορηγείται στις μαθήτριες «ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ», ένα σημαντικό εφόδιο για όσες θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τα αντικείμενα που διδάσκονται στη σχολή (π.χ. εργαστήριο επισκευής ρούχων, εργαστήριο παρασκευής γρήγορων γευμάτων, ζαχαροπλαστικής κτλ.)

Επίσης, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, γίνεται Έκθεση των Εργοχείρων των μαθητριών με σκοπό την ανάδειξη του έργου τους.

Η φοίτηση στο φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον της Σχολής, η οποία στελεχώνεται με άριστα καταρτισμένες Δασκάλες, βοηθάει τις μαθήτριες να αναπτύξουν τα ταλέντα, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους και να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας, λήψης πρωτοβουλιών και αποφάσεων.

Για να δείτε την ανακοίνωση της «ΕΜΜΕΛΕΙΑ», πατήστε εδώ:

OAEΔ – Ξεκινούν οι αιτήσεις για το εποχικό βοήθημα

Ξεκινά σήμερα Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 8 το πρωί, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2021, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 14:00.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, εφέτος ξεκινάει η διαδικασία νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/…/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed.
Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν ένα από τα κάτωθι επαγγέλματα:
οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, καθώς και σμυριδεργάτη.
Επίσης δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ , όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ (άρθ. 14 παρ. 1 του Ν. 3762/09, ΦΕΚ 75Α’/15-05-2009)
Συνταξιούχοι την 10/09, που κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα, εφόσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος καταβολής του βοηθήματος.