Εκ νέου ανάρτηση του πίνακα κατάταξης 102 της υπ’ αριθ. ΣΟΧ2/2021 ανακοίνωσης του Δήμου Σιντικής.

Αναρτάτε εκ νέου ο πίνακας κατάταξης της ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας Εξωτερικών χώρων της ΣΟΧ2/2021 ανακοίνωσης του Δήμου Σιντικής λόγω ισοβαθμίας από την 17η θέση μέχρι την 24η θέση στον πίνακα κατάταξης.

Δείτε εδώ τον πίνακα.

Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής.

Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών, με τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΣΙ αποστέλλονται και έντυπα ενημέρωσης σας για όλα τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πολιτικής προστασίας θα είναι συνεχής.

 
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Πολιτικής Ο Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας
Προστασίας
Ιωάννης Τορουνίδης Αριστείδης Καραντζούλης