Απαλλαγή και μείωση των τελών λαϊκών αγορών για παραγωγούς και επαγγελματίες για τους μήνες Νοέμβριο 2020 έως Μάρτιο 2021 για όλες τις λαϊκές του Δήμου Σιντικής.

Κατόπιν της επικύρωσης της αριθμ. 74/2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιντικής η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης ενέκρινε την απόφαση  περί απαλλαγής και μείωσης των τελών λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής κατόπιν της εισηγήσεως της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής κας Ρόδη Σουλτάνας για τους μήνες Νοέμβριο 2020-Μάρτιο 2021. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση τα τέλη λαϊκών αγορών για το Δήμο Σιντικής για το παραπάνω διάστημα διαμορφώνονται ως εξείς:

  • 100% απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη λαϊκών αγορών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 για όλους τους επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών ειδών ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
  • 50% απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη λαϊκών αγορών για τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο 2021 για όλους τους επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών ειδών  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
  • 50% απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη λαϊκών αγορών για τους μήνες Νοέμβριο 2020-Μάρτιο 2021 για όλους τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές ειδών διατροφής,υγιεινής και καθαρισμού ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ.
Δείτε εδώ την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.