Αναστολή λειτουργίας του δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου λόγω παγετού.

Με το υπ΄αριθμ. 483/27-01-2021 έγγραφο ο Δήμαρχος Σιντικής αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου λόγω χιονόπτωσης και δημιουργίας παγετού. Δείτε εδώ την απόφαση.

Αναστολή λειτουργίας του δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου της Κοινότητας Κερκίνης την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου λόγω διακοπής ρεύματος.

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Σιντικής ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας του δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου της Κοινότητας Κερκίνης την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, λόγω διακοπής ρεύματος που συνεπάγεται αδυναμία θέρμανσης των σχολικών κτιρίων. Δείτε εδώ την απόφαση.

Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής έως 01/02/2021.

Σιδηρόκαστρο   26/01/2021

Αριθ.  Πρωτ.: 445

ΘΕΜΑ :« Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής».

 Λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 89/Β/16-01-2021 και τις τελευταίες αποφάσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για τον covid-19 οι λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής για το χρονικό διάστημα από 25 Ιανουαρίου  έως  1 Φεβρουαρίου  θα λειτουργήσουν ως εξής:

Για τις λαϊκές αγορές Πετριτσίου και Κερκίνης:

Θα συμμετάσχουν όλοι οι παραγωγοί πωλητές καθώς και όλοι οι επαγγελματίες πωλητές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων.

Για τη λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως:

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου η υπάρχουσα λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως θα λειτουργήσει με τη συμμετοχή των παραγωγών οι οποίοι κατέχουν μονό αριθμό στην άδειά τους καθώς και με τη συμμετοχή των μικροπωλητών οι οποίοι κατέχουν επίσης μονό αριθμό στην άδειά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων

Η παράλληλη λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως η οποία θα πραγματοποιηθεί στον κεντρικό πεζόδρομο (παράλληλα της υπάρχουσας) και στην πλατεία Κ.Α.Π.Η, θα λειτουργήσει με τη συμμετοχή των παραγωγών οι οποίοι κατέχουν ζυγό αριθμό στην άδειά τους καθώς και με τη συμμετοχή των μικροπωλητών οι οποίοι κατέχουν επίσης ζυγό αριθμό στην άδειά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων

Για τη λαϊκή αγορά του Σιδηροκάστρου:

Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου η υπάρχουσα λαϊκή αγορά του Σιδηροκάστρου θα λειτουργήσει με τη συμμετοχή των παραγωγών (από Νταλθανασάρας Κωνσταντίνος έως Χατζημπαλάση Στέλλα) και με τη συμμετοχή των μικροπωλητών ( από Νούσης Βασίλειος εώς Χρυσοπλαρίδης Δημήτριος). Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων.

Η παράλληλη λαϊκή αγορά του Σιδηροκάστρου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο δρόμο προς τη γέφυρα του Σταυρού, θα λειτουργήσει με τη συμμετοχή των παραγωγών ( από Αϊβαζίδης Αλέξανδρος έως Νικολάογλου Ελένη) καθώς και με τη συμμετοχή των μικροπωλητών( από Ακριτίδου Μαρία έως Μπόκας Απόστολος) Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων.

 Η επίβλεψη εφαρμογής των παραπάνω θα γίνει με μέριμνα των τοπικών Αντιδημάρχων της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής και των αρμόδιων υπαλλήλων.

Η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Ρόδη Σουλτάνα

Με κάρτα πληρωμής η εξόφληση των οφειλών στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σιντικής.

Ανακοινώνεται ότι με την απόφαση Α.Α.Δ.Ε.  Α.1289/22.12.2020 (ΦΕΚ 5855/31.12.2020 τεύχος Β’) ορίζονται τα εξής:

  1. Οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες, κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν να εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών.

 

  1. Οι διατάξεις του Α.Ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α΄) «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως  συναλλαγών του Δημοσίου», όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα χρέη  προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν ίδια ταμειακή υπηρεσία.

 

    Κατά συνέπεια παρακαλούμε για την προσκόμιση της κάρτας πληρωμής σας κατά την εξόφληση των οφειλών σας στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σιντικής.

Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής έως 25/01/2021.

Σιδηρόκαστρο   18/01/2021

Αριθ.  Πρωτ.: 262

ΘΕΜΑ :« Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής».

 Λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 89/Β/16-01-2021 και τις τελευταίες αποφάσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για τον covid-19 οι λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής για το χρονικό διάστημα από 18 έως 25 Ιανουαρίου  θα λειτουργήσουν ως εξής:

Για τις λαϊκές αγορές Πετριτσίου και Κερκίνης:

Θα συμμετάσχουν όλοι οι παραγωγοί πωλητές καθώς και όλοι οι επαγγελματίες πωλητές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων.

Για τη λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως:

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου η υπάρχουσα λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως θα λειτουργήσει με τη συμμετοχή των παραγωγών οι οποίοι κατέχουν ζυγό αριθμό στην άδειά τους καθώς και με τη συμμετοχή των μικροπωλητών οι οποίοι κατέχουν επίσης ζυγό αριθμό στην άδειά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων

Η παράλληλη λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κ.Α.Π.Η και από όπισθεν Posto έως οικία Κοσμίδη ,θα λειτουργήσει με τη συμμετοχή των παραγωγών οι οποίοι κατέχουν μονό αριθμό στην άδειά τους καθώς και με τη συμμετοχή των μικροπωλητών οι οποίοι κατέχουν επίσης μονό αριθμό στην άδειά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων

Για τη λαϊκή αγορά του Σιδηροκάστρου:

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου η υπάρχουσα λαϊκή αγορά του Σιδηροκάστρου θα λειτουργήσει με τη συμμετοχή των παραγωγών (από Αϊβαζίδης Αλέξανδρος έως Μαρτίνος Ανέστης) οι οποίοι θα τοποθετήσουν τους πάγκους τους επί των οδών Φιλλίπου, Ομόνοιας και Ελευθ. Βενιζέλου ( μεριά των ΚΕΠ) και με τη συμμετοχή των μικροπωλητών ( από Ακριτίδου Μαρία εώς Ματζίρης Ηλίας) οι οποίοι θα τοποθετήσουν τους πάγκους τους επί της οδού Ελευθ. Βενιζέλου ( μεριά ΑΒ Βασιλόπουλου) και επί της Ελευθ. Βενιζέλου και πέριξ του Δημαρχείου. Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων.

Η παράλληλη λαϊκή αγορά του Σιδηροκάστρου η οποία θα πραγματοποιηθεί επί της Οδού Καρατάσου ( απέναντι από την πυροσβεστική) θα λειτουργήσει με τη συμμετοχή των παραγωγών ( από Μουσμουλάς Ιωάννης έως Χατζημπαλάση Στέλλα) καθώς και με τη συμμετοχή των μικροπωλητών από Μελικίδης Ηρακλής έως Χρυσοπλαρίδης Δημήτριος) Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων.

Η επίβλεψη εφαρμογής των παραπάνω θα γίνει με μέριμνα των τοπικών Αντιδημάρχων της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής και των αρμόδιων υπαλλήλων.

 

Η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Ρόδη Σουλτάνα

Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής έως 18/01/2021.

Σιδηρόκαστρο   11/01/2021

Αριθ.  Πρωτ.: 121

Προς: Παραγωγούς και μικροπωλητές

λαϊκών αγορών Δήμου Σιντικής

ΘΕΜΑ :« Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής».

 Για την περίοδο από 11 Ιανουαρίου2021 έως και 18 Ιανουαρίου 2021 και λαμβάνοντας υπόψη  τις τελευταίες  αποφάσεις  της κυβέρνησης με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού καθώς και το ΦΕΚ 4899 – 6/11/2020, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας  και το οποίο τέθηκε ήδη σε ισχύ για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής θα ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα :

Για τη λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως

Θα συμμετάσχουν μόνο οι επαγγελματίες πωλητές που εμπορεύονται είδη διατροφής, καθαρισμού, και ατομικής υγιεινής καθώς και όλοι οι παραγωγοί.

Στις 13 Ιανουάριου 2021, ημέρα Τετάρτη θα συμμετάσχουν όσοι κατέχουν πάγκο με ζυγό αριθμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4899 6/11/2020.

Για τις λαϊκές αγορές Πετριτσίου και Κερκίνης

Θα συμμετάσχουν μόνο οι επαγγελματίες πωλητές που εμπορεύονται είδη διατροφής, καθαρισμού, και ατομικής υγιεινής καθώς και όλοι οι παραγωγοί. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4899 6/11/2020.

Για τη λαϊκή αγορά του Σιδηροκάστρου

Θα συμμετάσχουν μόνο οι επαγγελματίες πωλητές που εμπορεύονται είδη διατροφής, καθαρισμού και ατομικής υγιεινής καθώς και  οι παραγωγοί.

Στις 14 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, θα συμμετάσχουν οι πωλητές και παραγωγοί κατά αλφαβητική σειρά και πιο συγκεκριμένα: Από Μίχος Αλέξανδρος Έως Χριστοφορίδης Νικόλαος.

 Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4899 6/11/2020.

Η επίβλεψη εφαρμογής των παραπάνω θα γίνει με μέριμνα των τοπικών Αντιδημάρχων της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής και των αρμόδιων υπαλλήλων.

 

Η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Ρόδη Σουλτάνα

 

Προμήθεια ξύλινων σπιτιών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς από τον Δήμο Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής στο πλαίσιο του έργου και των δράσεών του σε σχέση με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, προχώρησε στην προμήθεια 18 ξύλινων σπιτιών. Πιο συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής κας Σουλτάνας Ρόδη, η οποία και είναι αρμόδια για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου,  στις 31 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η προμήθεια και παραλαβή  των ξύλινων σπιτιών  για τους μικρούς και μεγάλους τετράποδους φίλους μας. Στόχος της παραπάνω πρωτοβουλίας αποτελεί η προστασία των ζώων από της δύσκολες καιρικές συνθήκες και η εξασφάλιση ενός χώρου όπου θα ξεκουράζονται. Η άψογη συνεργασία του Δήμου Σιντικής με το Φιλοζωϊκό Σωματείο » ΟΙ ΦΙΛΟΣΙΝΤΙΚΕΣ» επιφέρει έργο με έμπρακτο αποτέλεσμα στη  διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου , που σκοπό έχει να  βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής τους.