Σε 24ωρη δοκιμαστική λειτουργία θα είναι οι στύλοι φωτισμού στην οδό Αλεξίδου στο Σιδηρόκαστρο.

Ο Δήμος Σιντικής ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης του Σιδηροκάστρου ότι οι στύλοι φωτισμού που βρίσκονται επί της οδού Αλεξίδου θα είναι αναμμένοι για ένα 24ωρο καθώς έχουν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία.  

Αναβολή συζήτησης της αίτησης ακύρωσης της «ΣΙΝΤΙΚΗ ΔΑΕ» ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.

Η με αριθμό κατάθεσης 1561/2016 αίτηση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΙΝΤΙΚΗ Δ.Α.Ε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία αιτείται την ακύρωση της με αριθμό 9126/60/2016 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναβάλλεται λόγω μη εισήγησης για την υπό κρίση υπόθεση από τον εισηγητή δικαστή του ΣτΕ. Η υπόθεση αυτή από τη αρχική δικάσιμο της την 6-12-2016 δεν εκδικάζεται  συνεχώς μέχρι σήμερα από το ΣτΕ πάντα λόγω ελλείψει εισηγήσεως ,απαραίτητης προϋπόθεση για τη συζήτησή της.
Δελτίο Τύπου
Δήμου Σιντικής