Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής.

Σιδηρόκαστρο   30/10/2020

Αριθ.  Πρωτ.: 9707

ΘΕΜΑ :« Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής».

Για όλη την περίοδο κατά την οποία ο Νομός Σερρών βρίσκεται στο επιδημιολογικό επίπεδο 4 (πολύ υψηλό) και λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του covid-19 για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής θα ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα με ημερομηνία έναρξης το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020.

Για τη λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως :

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και οι παραγωγοί που κατέχουν θέση με ζυγό αριθμό. Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από πωλητές και παραγωγούς και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4709/2020 τεύχος Β΄.

Για τις λαϊκές αγορές Πετριτσίου και Κερκίνης θα ισχύει η εφαρμογή της μάσκας από πωλητές και παραγωγούς και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4709/2020 τεύχος Β΄.Το στήσιμο των πάγκων θα πραγματοποιηθεί με υπόδειξη των υπαλλήλων του Δήμου  και των αρμόδιων Αντιδημάρχων ώστε να τηρηθούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι προβλεπόμενες αποστάσεις.

Για τη λαϊκή αγορά του Σιδηροκάστρου:

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και παραγωγοί κατά αλφαβητική σειρά και πιο συγκεκριμένα: Από Μελικίδης Ηρακλής του Ισαάκ εώς Χρυσοπλαρίδης Δημήτριος του Λεωνίδα. Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από πωλητές και παραγωγούς και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4709/2020 τεύχος Β΄. Το στήσιμο των πάγκων στο παζάρι του Σιδηροκάστρου θα πραγματοποιηθεί με υπόδειξη των υπαλλήλων του Δήμου  και των αρμόδιων Αντιδημάρχων ώστε να τηρηθούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι προβλεπόμενες αποστάσεις.

Η επίβλεψη εφαρμογής των παραπάνω θα γίνει με μέριμνα των τοπικών Αντιδημάρχων της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής και των αρμόδιων υπαλλήλων.

 

Η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Ρόδη Σουλτάνα

Συνάντηση φορέων για ενημέρωση και λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του ιού COVID-19 στο Δήμο Σιντικής.

Με αφορμή τις επικίνδυνες διαστάσεις που έχει πάρει η διασπορά του κορωνοϊού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σιντικής, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής κος Ιωάννης Τορουνίδης καλεί σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00 εκπροσώπους τοπικών φορέων σε σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να γίνει μία σωστή ενημέρωση της υφιστάμενης κατάστασης και να ληφθούν μέτρα για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου σε τοπικό επίπεδο.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Αποκλειστικά με ραντεβού η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Σιντικής.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, περιορίζουμε στο απολύτως αναγκαίο την προσέλευση του κοινού στον Δήμο Σιντικής, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020.

Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα αιτήματα των συναλλασσόμενων πολιτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Υποχρεωτικά στο email του ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (επιβεβαίωση email και τηλέφωνο). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών με ταχυμεταφορές (courier).

Τα αιτούμενα τυχόν έγγραφα, βεβαιώσεις κ.α., θα αποστέλλονται στον αιτούντα αποκλειστικά μέσω email στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό.

Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στην υπηρεσία, πραγματοποιείται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού). Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου με τον Δήμο, θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής έγγραφου αιτήματος  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των αρμόδιων υπαλλήλων είναι τα εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ info@sidiki.gr 2323-3-50200
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ     tameio@sidiki.gr  diodou@sidiki.gr   2323-3-50236 2323-3-50233
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Καθαριότητα,Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, Άδειες χρήσης νερού, Πράσινο,Άρδευση fil@sidiki.gr 2323-3-50242
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεχνικά έργα Οδικό δίκτυο Ηλεκτροφωτισμός   dakritidis@sidiki.gr esourvou@sidiki.gr athelog@sidiki.gr   2323-3-50241 2323-3-50243 2323-3-50255
Τμήμα Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών ksavasgm@yahoo.gr 2323-3-50245
Γενικά θέματα της ΔΤΥΠΠ ix@sidiki.gr 2323-3-50244
Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας oikonomikon@sidiki.gr 2323-3-50230
Δημοτικό Κατάστημα Ροδόπολης kerkini@sidiki.gr 2327-3-50119
ΚΕΠ Πετριτσίου varfis@sidiki.gr 2323-0-28405

       Για τις υπηρεσίες που στεγάζονται στο Δημοτικό Μέγαρο Σιδηροκάστρου μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενου: 2323-3-50283

Ι.Κ.Α.: 2323-3-50282

Αστυνομικό Τμήμα: 2323-0-23333

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. (παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) για το έργο “Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου στο Σιδηρόκαστρο”.

Ο Δήμος Σιντικής κατ΄ εφαρμογή:

  1. της παρ. 8.(β) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
  2. της παρ. 10.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
  3. της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017),

προτίθεται να προκηρύξει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για το, κάτω των ορίων, έργο,  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» [αριθ. μελέτης : 1/2020] με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η εκτιμώμενη αξία  του έργου ανέρχεται σε 1.641.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο κατατάσσεται στις κατηγορίες: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με CPV: 45262690-4 και 45331000-6, και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία”.

Μετά την δημοσίευση, θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), που τηρείται στην ιστοσελίδα https://mimed.ggde.gr , για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και  αναπληρωματικών), της παρ. 8.(β) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεσσάρων (4) υπαλλήλων, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το παραπάνω αναφερόμενο έργο, ενώ οι εκπρόσωποι ΟΤΑ, ΤΕΕ και εργοληπτικών οργανώσεων με τους αναπληρωτές τους θα οριστούν από τους ίδιους τους φορείς.

Στην κλήρωση μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Μη.Μ.Ε.Δ. και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4/11/2020 και ώρα 9:00 μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr

Το παρόν θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221, §10 του Ν.4412/2016, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σιντικής (www.sintiki.gov.gr) .

 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Άνθιμος Γεωργιάδης

Αναστολή λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σιντικής.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και με την ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στο Επίπεδο 4-Αυξημένου κινδύνου από σήμερα Πέμπτη 29-10-2020, ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα είναι κλειστές μέχρι νεωτέρας, για τη διασφάλιση της υγείας των δημοτών του.

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. (παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) για το έργο “Επεμβάσεις βελτίωσης υποδομών παιδικών – βρεφικών σταθμών Δήμου Σιντικής”.

Ο Δήμος Σιντικής κατ΄ εφαρμογή:

  1. της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
  2. της παρ. 10.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
  3. της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017),
  4. της από 8-10-2019 Προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ “Πρόνοια και Αγωγή” του Δήμου Σιντικής,

προτίθεται να προκηρύξει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για το, κάτω των ορίων, έργο,  «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» [αριθ. μελέτης : 2/2020] με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η εκτιμώμενη αξία  του έργου ανέρχεται σε 252.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο κατατάσσεται στις κατηγορίες: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με CPV: 45214100-1, και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ055.

Μετά την δημοσίευση, θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), που τηρείται στην ιστοσελίδα https://mimed.ggde.gr , για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και  αναπληρωματικών), της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών (3) υπαλλήλων, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το παραπάνω αναφερόμενο έργο.

Στην κλήρωση μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Μη.Μ.Ε.Δ. και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4/11/2020 και ώρα 10:00 μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr

Το παρόν θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221, §10 του Ν.4412/2016, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σιντικής (www.sintiki.gov.gr) .

 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Άνθιμος Γεωργιάδης

Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής.

Από την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και για την περίοδο έως και το Σάββατο 10 Νοεμβρίου, λόγο των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, ο τρόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής θα γίνεται ως εξής:

α. Στις λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής, από τους πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, θα συμμετέχουν , ανά κατηγορία πωλητών, σύμφωνα με τον παρακάτω προγραμματισμό.

β. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα και υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.

 Αναλυτικά:

Για την λαϊκή αγορά Ροδοπόλεως θα ισχύουν τα παρακάτω:

Η λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως θα λειτουργήσει:

Α) Την Τρίτη 27/10/2020 αντί της Τετάρτης 28/10/2020 (λόγο του εθνικού εορτασμού). Την Τρίτη 27/10/2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και οι παραγωγοί που κατέχουν θέση με μονό αριθμό.

Β) Την Τετάρτη 4/11/2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και οι παραγωγοί που κατέχουν θέση με ζυγό αριθμό.

Για την λαϊκή αγορά Σιδηροκάστρου θα ισχύουν τα παρακάτω:

Α) Την Πέμπτη 29/10/2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και οι παραγωγοί ως εξής:

Από Αϊβαζίδης Αλέξανδρος του Αναστασίου έως Ματζίρης Ηλίας του Κωνσταντίνου.

Β) Την Πέμπτη 5/11/2020 θα συμμετάσχουν οι πωλητές και οι παραγωγοί ως εξής:

Από Μελικίδης Ηρακλής του Ισαάκ έως Χρυσοπλαρίδης Δημήτριος του Λεωνίδα.

Για τις λαϊκές αγορές Νέου Πετριτσίου και Κερκίνης, λόγο της μικρής προσέλευσης παραγωγών και μικροπωλητών, δεν ισχύουν περιορισμοί στην προσέλευση των μικροπωλητών και λαϊκών με μόνη προϋπόθεση ότι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

Η επίβλεψη εφαρμογής των παραπάνω θα γίνει με μέριμνα των τοπικών Αντιδημάρχων και της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής.

Η Αντιδήμαρχος

Ρόδη Σουλτάνα

Έκτακτη ανακοίνωση του Δήμου Σιντικής για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του κοινού από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

   Σιδηρόκαστρο, 23/10/2020   

   Αριθμ. Πρωτ.  9391

ΘΕΜΑ: «Έκτακτη ανακοίνωση του Δήμου Σιντικής για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του κοινού από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020»

 Ο Δήμος Σιντικής, με γνώμονα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας , προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού Covid – 19  και με δεδομένο ότι από την Παρασκευή 23/10/2020 ο Νομός Σερρών έχει ενταχθεί σε επίπεδο συναγερμού 3 (πορτοκαλί συναγερμός), ανακοινώνει τα εξής:

  • Από την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας, η προσέλευση του κοινού στο σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών, κεντρικών και αποκεντρωμένων, θα γίνεται από τις 07:00 έως τις 13:00.
  • Η είσοδος του κοινού θα γίνεται με έλεγχο εισερχομένων και εξερχομένων στις εισόδους των δημοτικών κτιρίων, ώστε να μην δημιουργείται συγχρωτισμός.

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται στο κοινό να αποφεύγει την αυτοπρόσωπη προσέλευσή του στις δημοτικές υπηρεσίες, εφόσον μπορεί να εξυπηρετηθεί είτε μέσω τηλεφώνου είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο (e-mail, fax).

Με εκτίμηση,

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών

και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής

Τορουνίδης Ιωάννης

Τηλέφωνο επικοινωνίας Δήμου: 2323350200 

Fax Δήμου: 2323028867   

 
             

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ΔΕ Ηλεκτρολόγων και ενός ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (Σκαπτικού Μηχανήματος) στον Δήμο Σιντικής.

 Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δύο υπαλλήλων ενός ΔΕ Ηλεκτρολόγων και ενός ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (Σκαπτικού Μηχανήματος)  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το παράρτημα με σήμανση 02-12-2019 πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης ΣΟΧ6 πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας (για όποιον τη χρειάζεται) πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την στείλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιοστολή, είτε να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: prosopiko@sidiki.gr.     

 Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 16/10/2020 και λήγει στις 26/10/2020.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212

 

Σε 24ωρη δοκιμαστική λειτουργία θα είναι οι στύλοι φωτισμού στην οδό Αλεξίδου στο Σιδηρόκαστρο.

Ο Δήμος Σιντικής ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης του Σιδηροκάστρου ότι οι στύλοι φωτισμού που βρίσκονται επί της οδού Αλεξίδου θα είναι αναμμένοι για ένα 24ωρο καθώς έχουν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία.