Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ΣΟΧ3/2020.

Ο δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων της αριθ. ΣΟΧ3/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  είκοσι τριών (23) καθαριστριών σχολείων οι έξι (6) εκ των οποίων πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες δεκαεπτά (17) μερικής απασχόλησης.

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης πλήρους απασχόλησης πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης μερικής απασχόλησης πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων πλήρους απασχόλησης πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων μερικής απασχόλησης πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων πατήστε εδώ.