Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ3/2020 για την πρόσληψη 23 καθαριστών-καθαριστριών σχολείων του Δήμου Σιντικής.

Ο δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ3/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  εικοσι τριών (23) καθαριστριών σχολείων οι έξι (6) εκ των οποίων πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες δεκαεπτά (17) μερικής απασχόλησης.

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης πλήρους απασχόλησης πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης μερικής απασχόλησης πατήστε εδώ,

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 03/09/2020 μέχρι 04/09/2020.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο γραφείο προσωπικού του δήμου Σιντικής (γραφείο 5 , 1ος όροφος) Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212.