Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Σιντικής περιόδου 01/09/2020 – 31/08/2021.

Στην ανακοίνωση της απόφασης ορισμού νέων αντιδημάρχων προέβη σήμερα ο Δήμαρχος Σιντικής κ. Φ. Δομουχτσίδης.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού, άνδρες και γυναίκες, είναι πρόσωπα, καταξιωμένα στα επαγγέλματά τους και στην κοινωνία μας, με ανεξάντλητη διάθεση για προσφορά. Εξάλλου δεν πέρασε πολύς καιρός, που οι πολίτες του δήμου Σιντικής τους εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, αλλά και την θέληση της δημοτικής αρχής να παράγει ακόμη περισσότερο έργο, μέσα στις δυσκολίες της εποχής, όπου οι χρηματοδοτήσεις είναι ελάχιστες και οι προκλήσεις πολλές, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα σε νέα πρόσωπα να δοκιμασθούν, προχώρησε σε κάποιες αλλαγές στις θέσεις και τα πρόσωπα των αντιδημάρχων.

Συγκεκριμένα, ιδρύεται μια ακόμη αντιδημαρχία, Δημοτικών Κοιμητηρίων, την οποία καταλαμβάνει ο κος Κυριάκος Μαυροφρύδης. Στις υπόλοιπες θέσεις οι νέες τοποθετήσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στη διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΩΝΑΩ1Υ-Ω7Π).

Με την ανακοίνωση της απόφασης ο κος Φώτιος Δομουχτσίδης δήλωσε τα εξής:

«Ευχαριστώ, τους δημοτικούς συμβούλους, που πρόσφεραν μέχρι τώρα στις θέσεις ευθύνης που είχαν. Η αλλαγή, δεν έχει να κάνει με τις ικανότητες τους, γιατί είμαι βέβαιος ότι έδωσαν τον καλύτερος τους εαυτό,  αλλά με την αξιοποίηση και άλλων στελεχών του συνδυασμού μας. Και είναι σίγουρο, πως στην πορεία της θητείας μας, θα αξιοποιηθούν και πάλι. Τέλος, εύχομαι από καρδιάς, για το καλό του Δήμου μας, να πετύχουν όλοι στο έργο τους.

  Δείτε εδώ την αναρτημένη απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων.

Συγχαρητήρια επιστολή Δημάρχου κ. Φώτιου Δομουχτσίδη στους επιτυχόντες μαθητές στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Συγχαίρω θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σιντικής, αλλά και όλης της χώρας, που κατάφεραν   να πετύχουν την εισαγωγή τους στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολική χρονιά που σημαδεύτηκε με μεγάλα προβλήματα , λόγω κορωνοϊού.

Τους εύχομαι ολόψυχα να έχουν καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία.

 Επίσης, πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους γονείς, αλλά και στους εκπαιδευτικούς για τη συνεχή και αμέριστη υποστήριξη τους  συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επιτυχία των παιδιών μας.

Στους μαθητές που δεν τα κατάφεραν σε αυτή τη δοκιμασία, θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις αποτελούν μια ευκαιρία για το μέλλον, αλλά όχι τη μοναδική. Η ζωή επιφυλάσσει δοκιμασίες, χαρές και εκπλήξεις,  οι ευκαιρίες στη ζωή είναι πάντα μπροστά μας, να συνεχίσετε  να στοχεύετε  ψηλά, να κυνηγάτε τα όνειρά σας με όρεξη και με πείσμα.

Το μέλλον ανήκει σ’ εσάς, τα παιδιά μας.

Φώτιος Δομουχτσίδης

Δήμαρχος Σιντικής

Επείγουσα Ανακοίνωση: Μεταβολή στον τρόπο μοριοδότησης της εμπειρίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Από το Δήμο Σιντικής ανακοινώνεται ότι έχει δημοσιευτεί νέα τροποποίηση της ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο με αριθ.3485/τ.Β/22-8-2020 ΦΕΚ, ως προς τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση των υποψηφίων.

Για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατιθέμενη αίθουσα στο πλαίσιο της ΣΟΧ 3/6432/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Σιντικής η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων από τις οικείες σχολικές επιτροπές.

Παρακαλούνται όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία, να καταθέσουν εκ νέου τη νέα αίτηση που βρίσκεται στα συνημμένα μέχρι τη λήξη κατάθεσης των αιτήσεων στις 26-8-2020.

 

                                                                                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΗ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ανακοίνωση πρόσληψης καθαριστών-καθαριστριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σιντικής.

Δείτε αναλυτικότερα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (κάντε click για να κατεβάσετε την αίτηση)

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 24/08/2020 έως την Τετάρτη 26/08/2020 και θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : misthodosia@sidiki.gr.  Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Ανακοίνωση για τον επιμερισμό του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, για την περίοδο των ετών 2015 – 2019.

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 (ΦΕΚ Β΄3154) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας (ΑΔΑ: ΨΩ8Φ4653Π8-ΗΧ0), με την οποία δημοσιοποιείται ο Πίνακας Επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, για την περίοδο των ετών 2015 – 2019, κατ΄ εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2172), όπως ισχύουν.

Ενστάσεις κατά της Απόφασης δύναται να υποβληθούν ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησής της, στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr), ήτοι έως και 03.09.2020.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_telos_oikiakoi@prv.ypeka.gr, με την ένδειξη «Ένσταση κατά του Πίνακα Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών».

Οι ενστάσεις θα εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 και στην ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 ΚΥΑ, όπως ισχύουν.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, απόσπασμα της παρούσας, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις σταθμών του Πίνακα Επιμερισμού, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, κοινοποιείται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τα μέτρα ελέγχου πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού από το Υπουργείο Υγείας.

Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (COVlD-19) παραμένει σε εξέλιξη. Με τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα η μετάδοση του SARS-CoV-2 είναι πιθανό να είναι παρόμοια με το SARS ή και άλλους αναπνευστικούς ιούς που μεταδίδονται μέσω σταγονιδίων, με άμεση ή έμμεση επαφή και αερογενώς σε μερικές περιπτώσεις, δεδομένης της παρουσίας του ιού τόσο στο κατώτερο όσο και στο ανώτερο αναπνευστικό καθώς και της παραμονής του στον αέρα έως και 3 ώρες.

Βάσει των διαθέσιμων έως σήμερα επιδημιολογικών δεδομένων οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ελέγχου πρόληψης διασποράς του SARS-Cov-2 στην κοινότητα, περιλαμβάνουν:

  • φυσική απόσταση (κατά προτίμηση τουλάχιστον 2 μέτρων)
  • χρήση προστατευτικής μάσκας
  • σωστή υγιεινή χεριών
  • απολύμανση επιφανειών
  • καλό αερισμό
  • έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων και απομόνωσή τους καθώς και άμεση ιχνηλάτηση των επαφών τους.

Επισημαίνεται ότι, η χρήση της μάσκας είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο και δεν υποκαθιστά τους βασικούς κανόνες προστασίας, όπως η φυσική απόσταση >1,5μ, η αναπνευστική υγιεινή (χρήση χαρτομάντηλου για τον βήχα ή φτέρνισμα), η υγιεινή των χεριών και η αποφυγή αγγίγματος του προσώπου.

Η χρήση της μάσκας είναι πλέον υποχρεωτική και σε: 1. Ασανσέρ 2. ΔΕΚΟ 3. Tράπεζες, 4. Γραφεία εξυπηρέτησης κοινού και υπηρεσίες 5. Κλειστούς χώρους εργασίας 6. Καταστήματα πώλησης τροφίμων και ένδυσης 7. Καταστήματα λιανικής εμπορίας 8. Κομμωτήρια και κουρεία, 9. Κέντρα αισθητικής και ονυχοπλαστικής.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας συνεχίζει να ισχύει για:

1. όλους τους υγειονομικούς χώρους (νοσοκομεία, ιατρεία, ιατρικά εργαστήρια και εξεταστήρια) 2. όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς 3. τα ΚΤΕΛ 4. τα ταξί 5. τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης 6. τα πλοία 7. τα αεροπλάνα και 8. τα σουπερμάρκετ, όπου είχε μέχρι πρότινος παρατηρηθεί μεγάλη απόκλιση συμμόρφωσης από τους πελάτες

Στους χώρους εστίασης παραμένει υποχρεωτικό το μέτρο της χρήσης της μάσκας προστασίας μόνο για τους εργαζόμενους.

Τέλος η χρήση μάσκας πρέπει να τονιστεί ότι δρα συνεργατικά και έχει αποτέλεσμα μόνο συνδυαζόμενη με τα υπόλοιπα μέτρα πρόληψης διασποράς της πανδημίας, δηλαδή θα πρέπει να:

1. Διατηρούμε τα χέρια μας καθαρά, 2. Πλένουμε επιμελώς τα χέρια μας με νερό και σαπούνι, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και ξεπλένουμε καλά. 3. Χρησιμοποιούμε αντισηπτικό χεριών, εφαρμόζοντας το σε όλες τις επιφάνειες των χεριών μας, μέχρι να στεγνώσει, με στόχο την αποτελεσματικότητα αλλά και την μη ξήρανση του δέρματος. 4. Επαναλαμβάνουμε στην καθαριότητα των χεριών, πριν και μετά από κάθε δραστηριότητα. 5. Μην φέρνουμε σε επαφή τα χέρια μας με το πρόσωπο, τα μάτια ή τους βλεννογόνους μας. 6. Κρατάμε αποστάσεις, 2 μετρων. 7. Καλύπτουμε το βήχα και το φτέρνισμα μας, όχι με την παλάμη μας, αλλά με τον αγκώνα μας ή με χαρτομάντηλο που αμέσως θα πρέπει να πετάξουμε σε κάδο απορριμμάτων, όχι ανακύκλωσης. 8. Καθαρίζουμε τα χέρια μας με αντισηπτικό μαντηλάκι ή με αντισηπτικό χεριών. 9. Αποφεύγουμε την συναναστροφή με άτομα τα οποία νοσούν. 10. Σε περίπτωση που εμείς οι ίδιοι δεν νιώθουμε καλά, απομονωνόμαστε, παρατηρούμε τα συμπτώματα μας και ζητάμε τηλεφωνικά ιατρική συμβουλή. 11. Εάν παρουσιάζουμε συμπτώματα ίωσης, αλλεργίας η κρυολογήματος, παραμένουμε σπίτι και λαμβάνουμε ιατρική συμβουλή.

Δε φοβόμαστε, προσέχουμε και μένουμε υγιείς. Προστατεύουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε τους γύρω μας και αγαπημένα μας πρόσωπα.

Παραλαβή νέου λαστιχοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή από τον Δήμο Σιντικής.

Ένας καινούριος εκσκαφέας-φορτωτής τύπου JCB  4×4, 100-120 HP, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μηχανήματα έργου, παραδόθηκε σήμερα στον Δήμο Σιντικής, έπειτα από την υπ’ αριθ. 47096/6-9-2018 απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Την παραλαβή έκανε ο Δήμαρχος Σιντικής κος Φώτιος Δομουχτσίδης.

Το νέο όχημα θα προστεθεί στο στόλο μηχανημάτων του Δήμου και τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε χρήση βοηθώντας σημαντικά το έργο των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας.