Απόρριψη Ογκωδών Αντικειμένων.

Έπειτα από το φαινόμενο που παρατηρήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα και αφορά στην ανεξέλεγκτη ρίψη ογκωδών απορριμμάτων στην πόλη του Σιδηροκάστρου, ο Δήμος Σιντικής ενημερώνει τους δημότες του ότι οι κάδοι έχουν μεταφερθεί σε άλλο σημείο της πόλης.

Όσοι επιθυμούν να απορρίψουν τα ογκώδη αντικείμενά τους ή τα μπάζα, θα πρέπει να καλέσουν πρώτα στο Δήμο στο τηλέφωνο 2323350200 κατά τις πρωινές ώρες, ώστε να διευκρινιστεί η ώρα προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος επιτόπιος έλεγχος.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου είναι απλή και αποτελεί δείγμα του πολιτισμού μας. Οποιαδήποτε παράβαση θα διώκεται ποινικά.